ibis Chiang Mai Nimman Journeyhub
ibis Chiang Mai Nimman Journeyhub
โรงแรม
  • 7 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

0

0 รีวิว

ให้คะแนนและรีวิวประสบการณ์ของคุณ