โทรศัพท์บ้าน รถยนต์ และ ไฟฟ้า ต้องใช้เวลาเป็น 100 ปีในการเข้าถึงคนทุกคน
โซเชียลมีเดีย และสมาร์ตโฟนกลับใช้เวลาไม่ถึงสิบปี
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้