คนดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
คำคำนี้ผมว่าทุกคนคงเคยได้ยินกันมา
แรกๆผมก็เชื่อตามตัวอักษรทุกคำ ประมาณว่าถ้าตกไปในน้ำ น้ำก็จะหยุดนิ่ง 555 ตามประสาเด็กไม่กี่ขวบในตอนนั้น
พอโตขึ้นก็เข้าใจว่า คนที่เป็นคนดีนี่ เทวดาย่อมคุ้มครอง ตกน้ำไม่ไหล นี่คือ ตกน้ำก็จะเอาตัวรอดออกมาได้โดยสวัสดิภาพ ภายใต้การช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ something like that
แต่... ไม่กี่วันก่อนผมกลับเข้าใจใหม่ ไม่ใช่ว่าตกไปในน้ำแล้วจะไม่ไหล คือ กายนะไหล แต่ “ใจ” นะไม่ไหลไปกับน้ำ ไม่ไหลไปกับสภาวะแวดล้อม ตกไฟไม่ไหม้ ไม่ใช่ว่าจะไม่ไหม้ แต่ไม่ได้ตกอกตกใจไปกับภาวะไฟไหม้นั้น
ใจที่นิ่ง ใจที่สงบ คือ ใจของคนดี ไม่ว่าจะเจอภาวะที่เลวร้ายเพียงใดก็ตาม ก็จะมีทัศนคติที่ดี ที่จะก้าวข้ามภาวะที่ยากลำบากนั้นๆออกไป
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้