27 กันยายน เวลา 13:25Education

เรื่องของความดันบรรยากาศที่บางคนอาจไม่รู้ ?

💨อากาศในชั้นบรรยากาศออกแรงกดมหาศาลต่อตัวเรา ที่ระดับน้ำทะเล น้ำหนักของอากาศ

ออกเเรงกดตัวเรามากกว่า 100000 Pa ซึ่งเท่ากับคนน้ำหนัก60 kg. ประมาณ 10 คน ยืนบนกระดาษ A4

แล้วทำไม เราไม่รู้สึกหนัก?

➡ เพราะความดันบรรยากาศของบรรยากาศภายนอกเท่ากับความดันภายในร่างกายของเรา

💨ความดันบรรยากาศจำเป็นต่อการหายใจของเรา

การหายใจเข้า กะบังลมเคลื่อนที่ลง ทำให้พื้นที่ในอกเพิ่มมากขึ้น ความดันภายในร่างกายจึงลดลง ดังนั้น ความดันบรรยากาศภายนอกที่มากกว่าจึงผลักอากาศเข้ามาในปอดเรา

ดร.เรวัต ตันตยานนท,์ และคณะ. (2559). Advanced Physics for You ฟิสิกส์ขั้นสูง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:นามมีบุ๊กส์.

27
💙ไดโนสคูล🐦
ขอบคุณค่ะได้ความรู้ใกล้ตัว และในตัวด้วย 😍😍
6 ตุลาคม เวลา 14:10
1
เกร็ดความรู้
ยินดีค่ะ 😀😀🙏🙏😍
8 ตุลาคม เวลา 23:07
1
เก็บฝัน..🕰
ขอบคุณความรู้ดีๆเลยค่ะแอด^^🥰 คิดถึงนะคะ^^
27 กันยายน เวลา 14:02
1
เกร็ดความรู้
ยินดีคะ😁ขอบคุณมากๆเลยค่ะ😍😍
28 กันยายน เวลา 00:05
1
Si nin
ขอบคุณความรู้ค่ะ
27 กันยายน เวลา 13:56
1
เกร็ดความรู้
ยินดีค่ะ😁😁
28 กันยายน เวลา 00:05