โพสต์


เรื่องของความดันบรรยากาศที่บางคนอาจไม่รู้ ?
ความดันบรรยากาศที่ระดับความสูงต่างๆ
💨อากาศในชั้นบรรยากาศออกแรงกดมหาศาลต่อตัวเรา ที่ระดับน้ำทะเล น้ำหนักของอากาศ
ออกเเรงกดตัวเรามากกว่า 100000 Pa ซึ่งเท่ากับคนน้ำหนัก60 kg. ประมาณ 10 คน ยืนบนกระดาษ A4
แล้วทำไม เราไม่รู้สึกหนัก?
➡ เพราะความดันบรรยากาศของบรรยากาศภายนอกเท่ากับความดันภายในร่างกายของเรา
💨ความดันบรรยากาศจำเป็นต่อการหายใจของเรา
การหายใจเข้า กะบังลมเคลื่อนที่ลง ทำให้พื้นที่ในอกเพิ่มมากขึ้น ความดันภายในร่างกายจึงลดลง ดังนั้น ความดันบรรยากาศภายนอกที่มากกว่าจึงผลักอากาศเข้ามาในปอดเรา
ดร.เรวัต ตันตยานนท,์ และคณะ. (2559). Advanced Physics for You ฟิสิกส์ขั้นสูง. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:นามมีบุ๊กส์.
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
🔺ไดโนสคูล
ขอบคุณค่ะได้ความรู้ใกล้ตัว และในตัวด้วย 😍😍
6 ต.ค. 2019 เวลา 14:10
1
เกร็ดความรู้ (useful hint or idea)🐟💡
ยินดีค่ะ 😀😀🙏🙏😍
8 ต.ค. 2019 เวลา 23:07
1
เก็บฝัน..🕰
ขอบคุณความรู้ดีๆเลยค่ะแอด^^🥰 คิดถึงนะคะ^^
27 ก.ย. 2019 เวลา 14:02
1
เกร็ดความรู้ (useful hint or idea)🐟💡
ยินดีคะ😁ขอบคุณมากๆเลยค่ะ😍😍
28 ก.ย. 2019 เวลา 00:05
1
Si nin
ขอบคุณความรู้ค่ะ
27 ก.ย. 2019 เวลา 13:56
1
28 ก.ย. 2019 เวลา 00:05