โพสต์


พุทธประวัติ ตอนที่ 20

ทรงศึกษาลัทธิของดาบส (ฤๅษี)

ในสมัยนั้นเอง...

ที่แคว้นมคธ ก็ได้มีพวกนักบวชที่ตั้งตนเป็นคณาจารย์สอนวิชาลัทธิต่างๆ และสำนึกที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ก็มีอยู่หลากหลายสำนักด้วยกัน ในแต่ละสำนักนั้น ต่างก็มีศิษย์สาวกและมีคนนับถือเป็นอันมาก...

จึงทำให้กรุงราชคฤห์นี้ เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญมากๆ และยังเป็นที่สัญจรจาริกผ่านไปมาของบรรดาเจ้าลัทธิ นักบวชต่างๆ เพื่อที่จะเผยแพร่ลัทธิ​คำสอน​ของตนให้มีบุคคลประชาชนทั่วไปได้มาเลื่อมใส​ศรัทธา​ในสำนักลัทธิของตนนั้นเอง...

และในสมัยนั้น...

มีเหล่าคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวช ซึ่งอยู่ในแคว้นนี้มีอยู่ด้วยกันสองสำนัก คือ  

- สำนักอาจารย์

(อาฬารดาบสกาลามโคตร)    

- สำนักอาจารย์

(อุทกดาบสรามบุตร)

ซึ่งทั้งสองสำนักอาจารย์นี้ ตั้งอาศรม

สอนศิษย์อยู่ในบริเวณเชิงป่านอกเมือง

ลำดับนั้น...

พระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงเสด็จจาริกไปจากเชิงเขามัณฑวบรรพต เพื่อแสวงหาสำนักอาจารย์ลัทธิต่างๆ

ที่ว่ากันว่า เมื่อเข้าไปฝึกปฏิบัติตนแล้ว

จะสามารถค้นพบกับทางตรัสรู้ได้...

และพระโพธิสัตว์ ก็เสด็จได้เข้าไปสู่

สำนักของอาจารย์อาฬารดาบส

กาลามโคตร เป็นสำนักแรก ที่ทรงเข้าไปศึกษา และได้เล่าเรียนใน วิชา

(อนุปุพพวิหารสมาบัติ)

และพระองค์ก็ทรงใช้เวลาไม่นานนัก ก็ทรงสำเร็จ สมาบัติ 7

คือ รูปาวจรฌาน 4 และ อรูปาวจรฌาน 3 (รูปฌาน 4 กับ อรูปฌาน 3)

ก็หมดสิ้นซึ่งความรู้ของอาจารย์

อาฬารดาบสกาลามโคตร

และอาจารย์นั้นก็ได้ชักชวนให้พระโพธิสัตว์ได้อยู่เป็นอาจารย์ สอนลูกศิษย์ด้วยกันที่สำนักนี้...

แต่ทว่า

พระโพธิสัตว์ ก็ตรัสตอบปฏิเสธไป

ด้วยเหตุที่ว่า วิชาเหล่านี้ยังมิใช่ทางหลุดพ้นที่แท้จริง

พระองค์จึงได้ขอลาจากสำนัก

อาจารย์อาฬารดาบสกาลามโคตร

และเสด็จออกแสวงหา สำนักอาจารย์

ที่มีวิชาความรู้ที่มากขึ้นกว่านี้

ต่อไปอีก...

ครั้นในเวลาต่อมา...

พระโพธิสัตว์ ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่

สำนักของอาจารย์อุทกดาบสรามบุตร

และพระองค์ก็ได้ทรงศึกษาอยู่ในสำนักนี้ ด้วยเวลาไม่นาน พระองค์​ก็ได้สำเร็จถึงขั้น อรูปฌาน 4 คือ

เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ

คือ สำเร็จฌานครบสมาบัติ 8

จากนั้น...

พระโพธิสัตว์ จึงตรัสถามอาจารย์

อุทกดาบสรามบุตร ถึงธรรมอันที่วิเศษสูงสุดขึ้นไปกว่านี้อีก...

แต่ทว่า...

ท่านพระดาบสรามบุตรนั้น

ก็ไม่สามารถ ที่จะบอกตอบไปได้มากกว่านี้แล้ว เพราะว่าตนเองนั้นก็หมดสิ้นซึ่งความรู้ทั้งปวงแล้วเช่นกัน

และจากนั้น ท่านอาจารย์อุทกดาบสรามบุตร  ก็ยังกล่าวยกย่อง

ให้พระโพธิสัตว์ เป็นอาจารย์เทียบเท่าเสมอกันตนเอง และขอร้องให้ช่วยกันอยู่สอนศิษย์ต่อไป ในสำนักของตน

ในตอนนั้นเอง...

พระโพธิสัตว์ ทรงดำริพระทัยว่า...

เส้นทางปฎิบัติเหล่านี้ยังมิใช่

เส้นทางตรัสรู้สู่ พระโพธิญาณ

พระองค์จึงทรง ปฏิเสธ​และขอลาออกจากสำนักอาจารย์อุทกดาบสรามบุตร ในวันนั้น แล้วเสด็จจาริกไปเสาะแสวงหาเส้นทางใหม่ ที่​จะสามารถ​ค้นหาวิถีทางที่จะตรัสรู้ ที่แท้จริงได้ต่อไป...

ครั้นเวลาต่อมา...

พระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงเสด็จจาริกไปสู่

ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม

แล้วทรงพิจารณาเห็นแล้วว่า ที่นี้นั้น เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ มีแนวไพรสณฑ์เขียวขจีอุดมสมบูรณ์

มีแม่น้ำ​เ​นร​ั​ญ​ชรา​ไหลผ่าน อีกทั้งมีน้ำที่ใสสะอาด ที่สำคัญ สถานที่นี้ ก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านของชาวบ้านนัก สะดวกแก่การเที่ยวภิขาจารเป็นอย่างยิ่ง...

สถานที่นี้ เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาเห็นสมควรแล้ว แก่การบำเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรม

แสวงหาอริยคุณพิเศษ

พระองค์จึงได้ทรงประทับ

และกระทำมหาประธานวิริยะ

กล่าว​คือ ความเพียรอันยิ่งใหญ่

ณ สถานที่นี้แล...

เอวัง​ก็มี​ด้วย​ประการ​ฉะนี้​

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย ท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากท่านผู้ใดชอบ ก็ขอฝากติดตามอ่านตอนต่อไปด้วยนะขอรับ ^-^

ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน​ผู้อ่าน​ขอธรรมของพระพุทธองค์จงมีแด่ ท่าน​ สาธุครับ​ (ต้นธรรม)

เอกสารอ้างอิง

#หนังสือ.ปฐมสมโพธิกถา

#หนังสือพุทธประวัติ​ตามแนวปฐมสมโพธิ (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์)

#เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่/ภาพประกอบ.ต้นธรรม

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
Prapat
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ
7 ต.ค. 2019 เวลา 01:40
1
ธรรม STORY
ด้วยความยินดี​จ้า สาธุในธรรมคร้าบ 🙏😆
7 ต.ค. 2019 เวลา 02:06
Tee Supp
อุททกดาบส หรือ อุทกดาบส
5 ต.ค. 2019 เวลา 15:12
1
ธรรม STORY
หมายถึงตัวเขียนหรือป่าวครับ ถ้าตัวเขียนจะเขียนว่า (อุทกดาบส) ถ้าเป็นคำอ่านจะอ่านว่า (อุท-ทะ-กะ-ดา-บส) ครับ
5 ต.ค. 2019 เวลา 15:27
1
3 ต.ค. 2019 เวลา 08:48
1
ธรรม STORY
🙏🙏🙏
3 ต.ค. 2019 เวลา 09:08
พวงเพ็ญ หรุ่นพานิช
สาธุ สาธุ สาธุ
1 ต.ค. 2019 เวลา 12:00
1
ธรรม STORY
สาธุจ้าป้า 😄😄😄
1 ต.ค. 2019 เวลา 12:45
Feel Good
สาธุ
1 ต.ค. 2019 เวลา 10:35
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​ผม😊😊😊
1 ต.ค. 2019 เวลา 10:42
เรื่องเล่าจากดาวนี้
เขียนดีมากเลยค่ะ 🙏🙏🙏🙏🙏 สาธุ
1 ต.ค. 2019 เวลา 08:10
1
ธรรม STORY
ขอบคุณ​จ้า สาธุ​ครับผม 🙏🙏🙏
1 ต.ค. 2019 เวลา 08:27
1
Jintana Somwong
สาธุ
1 ต.ค. 2019 เวลา 05:19
1
ธรรม STORY
สาธุครับ​ผม 😊🙏🙏
1 ต.ค. 2019 เวลา 05:37
1
นาฬิกาทราย ♡
สาธุค่ะ🙏🙏🙏
1 ต.ค. 2019 เวลา 04:46
1
ธรรม STORY
สาธุจ้า 🙏🙏🙏
1 ต.ค. 2019 เวลา 05:04
1
palida
สาธุ ขอบคุณค่ะ 😀😀😀
1 ต.ค. 2019 เวลา 04:35
1
ธรรม STORY
ขอบคุณที่ตามอ่านมาตลอดจ้า 🙏😊
1 ต.ค. 2019 เวลา 04:37
1