Post


30 ก.ย. 2019 เวลา 14:31Business

คุณเป็นเจ้านาย หรือเป็นผู้นำ

รูปภาพนี้บอกเล่า และอธิบายได้เป็นอย่างดี และมันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของทุกท่านครับ เพราะ !!

Leader เท่านั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นี้คือ บทสรุปของแก้ปัญหาธุรกิจจริงๆ

ผมเอาบทสนทนาของ คุณเกษมสันต์ วีระกุล กับคุณสุทธิชัย จาก Suthichai Live ในหัวข้อ "การปรับตัวของร้านหนังสือ"

ผมฟังแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์มาก เลยเอามาแนะนำกันครับ

Clip นี้ได้บอกอะไรกับเราบ้าง !!

> ปัญหาทุกอย่างแก้ได้

> มุมมองที่ถูกต้องจะช่วยในการแก้ปัญหา

> CEO เท่านั้น ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

> Key Success : Speed (ความเร็ว) / Morale (ขวัญกำลังใจ) / Team (ทีม) / Accountability (ความรับผิดชอบ)

คุณสามารถเรียนรู้ และนำเอาไปปรับใช้ได้ครับ

รับฟังได้จาก Clip นี้ : https://www.youtube.com/watch?v=NnUziYXKZ9M

By Anant Vachiravuthichai

#principle4biz #หลักการเพื่อธุรกิจ #tangram

Feel Good
บางทีleaderก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคน
1 ต.ค. 2019 เวลา 10:46
Principle4biz
สงสัยเป็นพวกลูกผสมครับ 555
2 ต.ค. 2019 เวลา 00:04
1
Feel Good
555ครับ​ จะคอยติดตามเรื่องต่อๆไปนะ
2 ต.ค. 2019 เวลา 07:00
1
ถ้าใจเราดี..อะไรๆก็ดีไปหมด
ขอบคุณมากมีประโยชน์มากเลย👍
30 ก.ย. 2019 เวลา 23:41
Principle4biz
เช่นกันครับ
30 ก.ย. 2019 เวลา 23:55
1
Strongแล้วเดินหน้าต่อ
สะท้อนได้ดีเลยค่ะ ต้องเป็นผู้นำที่ดีค่ะ ลูกน้องจะได้รักเรา👍🏻
30 ก.ย. 2019 เวลา 15:02
Principle4biz
ขอบคุณครับ
30 ก.ย. 2019 เวลา 15:37