Post


6 พ.ย. 2019 เวลา 15:13History

รักพระเจ้าตาก รักท่านมาก 🙏🙏🙏

การกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310

ศึกกู้ชาติอย่างแท้จริงได้เริ่มขึ้นในเช้าวันเพ็ญเดือน 12 ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 ณ ค่ายโพธิ์สามต้น

ซึ่งอยู่เหนือกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปเล็กน้อย มีกองกำลังของพม่าคุมเชิงอยู่ มีสุกี้พระนายกองเป็นผู้บังคับบัญชา

พระเจ้าตากสินรบชนะพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น ซึ่งถือเป็นการกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียง 7 เดือนเศษเท่านั้นนับจากเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310

ปีต่อมาพระเจ้าตากได้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาไปอยู่ที่กรุงธนบุรีซึ่งมีชื่อเต็มว่า

“กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” และได้ปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4

*************************

การกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในช่วงที่พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้น พระยาวชิระปราการ (ตำแหน่งสุดท้ายของพระยาตาก) เจ้าเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งถูกเรียกตัวมาช่วยรักษากรุง เห็นว่าจะรักษากรุงไว้ไม่ได้ จึงรวบรวมผู้คนได้ประมาณ 500 คน ตีฝ่าแนวรบของทหารพม่าออกไปทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออก

เมื่อผ่านเมืองใดก็จะส่งทหารเข้าไปชักชวนให้เจ้าเมืองมาร่วมมือกัน ถ้าเมืองใดไม่ยอมก็จะใช้กำลังเข้าโจมตี ทำให้พระยาตากมีกำลังมากขึ้น

พระยาตากเห็นว่าการจะกู้ชาติบ้านเมืองให้สำเร็จนั้นจะต้องมีบารมีเป็นที่นับถือยำเกรงของคนทั้งหลาย

จึงประกาศตั้งตนเป็นเจ้าที่เมืองระยองด้วยความเห็นชอบของบรรดาทหารและประชาชน หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังจันทบุรี แต่ได้รับการต่อต้าน

พระเจ้าตากจึงทรงแสดงความสามารถใช้กลวิธีปลุกใจทหารและสร้างแรงบันดาลใจโดยให้ทหารทุบหม้อข้าวหม้อแกงก่อนเข้าตี หวังจะไปกินอาหารมื้อต่อไปในเมือง

ซึ่งได้ผลเพราะทหารเกิดกำลังใจที่จะต้องตีเมืองจันทบุรีให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีอาหารกิน การตีจันทบุรีจึงสำเร็จ และพระเจ้าตากสินจึงใช้เมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการกู้เอกราช

การยกทัพของพระเจ้าตากสินที่ตีฝ่าพม่าออกไปมีเส้นทางเดินทัพผ่านไปตามเมืองต่างๆ ถ้าพิจารณาตามสถานที่ของจังหวัดในปัจจุบันก็จะผ่าน

อยุธยา----นครนายก-----ปราจีนบุรี-----ฉะเชิงเทรา-----ชลบุรี-----ระยอง-----จันทบุรี

เมื่อพระเจ้าตากสินมีกำลังไพร่พลมากขึ้น จึงได้ยกทัพมาตีธนบุรีเป็นด่านแรก ได้ปะทะกับกำลังของนายทองอิน คนไทยที่พม่าแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษากรุง

พระยาตากสินชนะจับนายทองอินประหารชีวิต จากนั้นจึงเดินทัพต่อไปที่กรุงศรีอยุธยาในค่ำวันเดียวกันนั่นเอง

ศึกกู้ชาติอย่างแท้จริงได้เริ่มขึ้นในเช้าวันเพ็ญเดือน 12 ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ซึ่งอยู่เหนือกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปเล็กน้อย

มีกองกำลังของพม่าคุมเชิงอยู่ มีสุกี้พระนายกองเป็นผู้บังคับบัญชา

พระเจ้าตากสินรบชนะพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น ซึ่งถือเป็นการกู้เอกราชคืนจากพม่าได้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียง 7 เดือนเศษเท่านั้น นับจากเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310

ปีต่อมาพระเจ้าตากได้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาไปอยู่ที่กรุงธนบุรีซึ่งมีชื่อเต็มว่า

“กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” และได้ปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4

คนรักประวัติศาสตร์จะเข้าใจความสำคัญของ “วันกู้ชาติ” หรือ “วันประกาศอิสรภาพ”นี้เป็นอย่างดี

แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขาจะถือว่าเป็นวันชาติ ที่สำคัญที่สุด

ยิ่งเป็นวันประกาศเอกราชด้วยแล้ว ทุกคนในชาติจะยกย่อง และฉลองกันอย่างสมศักดิ์ศรี

.

“๖ พฤศจิกายน” มีความสำคัญต่อชาติไทย คนไทยขนาดนี้

แต่กลับมีน้อยคนนัก ...ที่จะจดจำได้

 

กูเหนื่อยยากแสนสาหัส ก็มิใช่เพื่อตัวกู

เมื่อกูเสียเลือดเสียเนื้อ ก็มิหวังต่ออำนาจ

กูกู้ชาติบ้านเมือง ก็เพื่อสร้างบ้านเมือง

กูรวบรวมพี่น้อง ก็ยังประโยชน์แด่พี่น้อง

ถึงกูจะถูกแยกร่างสลายวิญญาณ

กูก็ขอสาบาน "ว่า กู จะกลับมา”

.

รู้ไหม “ถ้าไม่มีวันนั้น เราอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้”

.

#วันกู้ชาติ #พระเจ้าตากสิน

ข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

สวัสดี
ผมเคยบนบานเรื่องหางาน ซึ่งก่อนหน้าสองเดือนไล่สมัคร สัมภาษณ์ไม่ได้ พอไปบนกลับมา 1 อาทิตย์ได้งาน คือผมงงแต่รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ครับ
26 ม.ค. เวลา 14:51
1
worakan
ดีใจด้วยนะค่ะ ที่คำขอนั้นสำเร็จ👍🏻😊
26 ม.ค. เวลา 16:45
ICE แปลว่าน้ำแข็ง
ได้มาย้อนรำรึกประวัติศาสตร์🙏 ขอติดตามผลงานนะครับ
12 พ.ย. 2019 เวลา 20:15
1
worakan
ขอบคุณค่ะ
14 พ.ย. 2019 เวลา 10:17
1
14 พ.ย. 2019 เวลา 13:44
1
มุมสบาย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเสียสละเพื่อบ้านเมือง ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
8 พ.ย. 2019 เวลา 03:52
1
ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
8 พ.ย. 2019 เวลา 03:24
1