โพสต์

เก็บไว้อ่าน
คลิปหนีบกระดาษสีแดง แลกบ้าน 1 หลัง !
ยาวหน่อย อ่านจบพบพลัง 🌿
เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าของชายหนุ่มผู้แลกสิ่งของจากคลิปหนีบกระดาษไปเรื่อยๆ แม้เวลาจะผ่านมานับ 10 ปี แล้ว
แต่แอดเชื่อว่าเรื่องราวของความมุ่งมั่นนี้ ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับใครหลายๆคนในการกล้าที่จะคิด กล้าที่จะฝัน...อ่านต่อ
ความคิดเห็น

กลอนพาไป

ขอบคุณนะครับ
15 ธ.ค. 2019 เวลา 14:32
2 ธ.ค. 2019 เวลา 23:34
1