Blockdit Logo (Mobile)
ดัชนีผู้สูงอายุ กำลังบอกอะไรกับสังคมไทย?
ดัชนีผู้สูงอายุ คือ อัตราส่วนผู้สูงอายุต่อจำนวนเด็ก 100 คน จะเห็นได้ว่า หลายปีที่ผ่านมา ดัชนีผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนีผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่า อีกไม่นานจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าจำนวนเด็ก
ยุคที่ผู้สูงอายุครองเมือง กำลังมาถึงเร็วๆ นี้...
#NEOBYCMMU #โอกาสธุรกิจในสังคมอายุยืน
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้