โพสต์


5 ม.ค. เวลา 10:29Education

ความสำคัญของ Pinnacle สำหรับโครงสร้างแบบ Gothic Architect

Pinnacle คืออะไรและอยู่ตรงไหน?

Pinnacle จะอยู่ส่วนบนสุดของ Buttresses ซึ่งเป็นกำแพงอิฐ (Masonry Structure) ดังแสดงในรูป

หลายๆ อาจจะคิดว่ามีไว้เพื่อความสวยงาม ซึ่งถูกต้องเพียงครึ่งเดียว จริงๆ แล้ว Pinnacle มีประโยชน์อย่างอื่นด้วยในทางวิศวกรรมโครงสร้างของตัวโครงสร้างแบบโกธิค ซึ่งถือว่าเป็นความฉลาดของคนสมัยโบราณเป็นอย่างมาก จากการลองผิดลองถูกหลายครั้ง

เนื่องจากโครงสร้างจากอิฐ (Masonry Structure) ที่นิยมในสมัยยุคกลางของยุโรป (Middle Age) นั้นโดยปกติรับแรงดึงได้ไม่ดี แต่สามารถรับแรงอัดได้ และเทคโนโลยีด้านวัสดุสมัยนั้นยังไม่ดี ยังไม่รู้จักการเสริมกำลังของโครงสร้าง

หลักการถ่ายแรงจากส่วนบนลงมายังฐานรากของโครงสร้างแบบโกธิคนั้นถ่ายแรงจากส่วนหลังคาที่เป็น Ribbed Vault มายังตัวค้ำยันแบบครีบลอยหรือ Flying Buttresses ซึ่งจะยันไปยังส่วนหัวของกำแพงหรือ Buttresses

เนื่องจาก Buttresses นั้นสร้างมาจากอิฐ ซึ่งรับแรงดึงและแรงเฉือนได้ไม่ดี การที่มีแรงกระทำเป็นจุด จึงมีผลทำให้ตัว Buttresses เกิดการเสียหายเฉพาะจุดได้

เนื่องจากแรงเสียดทานในวัสดุนั้นขึ้นกับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุและแรงกดที่กระทำตั้งฉากกับพื้นผิว

การที่มีน้ำหนักของ Pinnacle กดลงมาที่ส่วนเหนือของ Buttresses จึงเป็นการช่วยเพิ่มแรงกดทำให้เกิดแรงเสียดทานและแรงเฉือนในตำแหน่งที่ Flying Buttresses รับแรงถีบส่งถ่ายมายังส่วนหัวของ Buttresses

ดังนั้นการมีอยู่ของ Pinnacle จึงช่วนเพิ่มเสถียรภาพและความแข็งแรงให้กับโครงสร้างแบบโกธิค ซึ่งถือเป็นความเจริญทางด้านวิศวกรรมในยุคกลางของยุโรป ที่เป็นรากฐานต่อมายังปัจจุบัน

☘️ GOOD to Know 🌱
😲แวะมาติดตามค่า
6 ม.ค. เวลา 01:16
อาหารสมอง LC
เยี่ยมเลยครับ ติดตามอ่านครับผม
5 ม.ค. เวลา 17:18
Happy Life 😊
ติดตามครับ
5 ม.ค. เวลา 12:03
1
เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
สุดยอดเลยครับ
5 ม.ค. เวลา 11:58
1
5 ม.ค. เวลา 10:48
1