ชาล้นถ้วย
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีความสงสัยและต้องการที่จะรู้เรื่องเซ็นเพิ่มเติมจึงเดินทางเข้ามาขอพบท่านนานอิน
Too full, master!
ท่านนานอิน อาจารย์เซ็นในสมัยเมย์จิ ตอบรับคำขอจากอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้นี้ ท่านเชื้อเชิญอาจารย์ผู้นั้นเข้ามาด้านในและต้อนรับด้วยประเพณีญี่ปุ่น
ด้วยการชงชา
ขณะที่ท่านนานอินรินชา น้ำชาก็เติมเต็มถ้วยชาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ถึงขอบถ้วยชา
อาจารย์มหาวิทยาลัยผู้นั่งอยู่ต่อหน้าได้สังเกตกิริยาแห่งการรินชานี้อยู่จนเห็นน้ำชาเต็มถ้วยชา
ท่านนานอินก็ยังคงรินชาต่อไป หาได้หยุดกิริยาแห่งการรินชาไม่
จากมุมของผู้ที่สังเกตอยู่ น้ำชาบัดนี้ได้ล้นออกมาจากถ้วยชานองออกมาจนเลอะพื้นโต๊ะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยท่านนี้ในที่สุดไม่อาจทนเก็บงำไว้ได้อีกต่อไป จึงได้เสียกิริยาเอ่ยขัดขึ้นมาว่า
“ชาล้นถ้วยเสียแล้วครับอาจารย์ ไม่อาจรินต่อไปได้แล้วครับ”
ได้ยินเช่นนั้น ท่านนานอินจึงยุติการรินชาแล้วกล่าวว่า
“ฉันใดฉันนั้น ถ้วยของท่านอาจารย์ยังเต็มไปด้วยความรู้ ความเห็น และทัศนะมุมมอง”
“ฉันจะแสดงเซ็นได้ท่านเห็นได้อย่างไรหากท่านไม่ทำให้ถ้วยของท่านว่างลงเสียก่อน?”
#
Sado - พิธีชงชาของญี่ปุ่น

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
แนวคิดดีมากครับ
15 ก.พ. 2020 เวลา 04:09
เจ่าฟาน 🕊
แนวทางการสอนของเซนนับเป็นการถ่ายทอดที่ลึกล้ำยิ่งนัก
15 ก.พ. 2020 เวลา 03:34
15 ก.พ. 2020 เวลา 03:19