โพสต์

ในวันที่เศรษฐกิจชะลอตัว...เราจะปรับตัวกันอย่างไร...?
cr : หนังสือพิมม์มติชน
ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนคงน่าจะพอได้ยินข่าวถึงสถานการ์เศษรฐกิจทั้งของประเทศไทย และของทั่วโลกต่างก็มีข่าวในลักษณะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ จีน ข่าวไวรัส Covid-19 หรือข่าวเศรษฐกิจในบ้านเรา ซึ่งข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อพวกเราในที่สุด
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเราอย่างเห็นได้ชัดและคงจะใกล้ตัวเราที่สุดคือองค์กรที่เราทำงานอยู่ต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กร และพนักงานในองค์กรอยู่รอดด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายงดการจ่ายโบนัส งดการปรับเงินเดือน ลดจำนวน พนง. ตัด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นลงเพื่อประคองให้บริษัทอยู่รอด หรือเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือต้องเลิกกิจการ....
ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำงานในรูปแบบของมนุษย์เงินเดือน ที่ต้องปรับตามนโยบายของบริษัทฯ จากที่เคยได้รับโบนัส ได้รับการปรับเงินเดือน กลับกลายเป็นไม่ได้รับอะไรเลย มันจึงทำให้เราต้องวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น มีความระมัดระวังมากขึ้น และชั่งใจมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วคือผมยังมีเงินเดือน และยังมีงานให้ทำอยู่ ซึ่งเพื่อนๆ บางคนอาจจะไม่มีโอกาสเหมือนผมแล้วก็ได้
ในวันที่สิ่งต่างๆ รอบข้างต่างก็มีผลต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งที่จะทำให้เราอยู่อย่างรอดในแต่ละสถาการณ์ก็คือ การปรับตัวของเราเอง....
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้