โพสต์


🔅แนวคิด Node Kitchen🔅

โครงการสร้างระบบเครือข่ายแบบกระจายของผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยขนาดเล็ก (แบบคร่าว ๆ)

🔹ความเป็นมาของแนวคิด Node Kitchen🔹

การเติบโตของธุรกิจ Food Delivery ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายให้การซื้ออาหารมารับประทาน

เมื่อจำนวนผู้สั่งมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการในการปรุงอาหารของร้านอาหารในรูปแบบเดิม ๆ กลายเป็นปัญหาคอขวด คือ

ร้านอาหารต้องปรุงอาหารให้กับลูกค้าที่อยู่ในร้านให้ทันไปพร้อมๆ กับต้องปรุงอาหารสำหรับ Food Delivery ด้วย

แน่นอนว่าจะเกิดความล่าช้าให้กับลูกค้าไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง

ซึ่งบางร้านก็เริ่มมีการปรับปรุงกระบวนการในการปรุงอาหารให้เร็วขึ้น

แต่เมื่อยอด Food Delivery ที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้คนขับที่มารอซื้ออาหารต่างต้องมารอเข้าคิวซื้อนานขึ้น ทำให้เกิดการยกเลิกคำสั่งจากลูกค้า เนื่องจากลูกค้าไม่สนใจว่าร้านนั้น ๆ มีคิวรอมากแค่ไหน แต่ในเมื่อมันใช้เวลานานเกินไป ก็ไม่มีใครสามารถรอได้ จึงสร้างความเสียหายให้แก่คนขับที่ไปซื้ออาหาร และบริษัทบริการรับ-ส่ง อย่างที่เคยตกเป็นข่าวอยู่บ่อย ๆ

จึงทำให้เกิดแนวคิดระบบเครือข่ายของการกระจายครัวสำหรับปรุงอาหารจากร้านที่มีชื่อเสียงให้ครอบคลุมในท้องที่นั้นๆ โดยผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็ก ที่ใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากใช้ครัวในบ้าน (ครัวปิด) หรือมีหน้าร้าน (ครัวเปิด) ทำให้ส่งอาหารได้รวดเร็วเสมือนเดินไปซื้ออาหารที่หน้าปากซอย หรือข้างบ้าน ขึ้นมา

โดยผมเรียกแนวคิดนี้ว่า “Node Kitchen”

🔹Node Kitchen คืออะไร🔹

แบบร่างแนวคิด Node Kitchen

* เนื่องจากภาพโครงสร้างของโปรเจคส่วนใหญ่เป็นความลับทางธุรกิจ ผมจึงนำมาลงไว้แค่แบบร่างเริ่มต้นนะครับ *

ระบบเครือข่ายแบบกระจายของผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยขนาดเล็ก หรือ "Node Kitchen" เป็นระบบบริหารการคำสั่งซื้อของลูกค้า การจัดส่งอาหาร และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการในระบบแฟรนไชส์ร้านอาหารที่ถูกย่อให้เล็กลง เพื่อให้มีการกระจายครัวปรุงอาหาร ในต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก และมีครัวที่ถูกทำให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ระบบนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรวดเร็วในการสั่งซื้อและจัดส่งอาหาร ลดระยะทางและต้นทุนในการจัดส่งอาหารลง และสร้างงานให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเปิดเป็นครัวเพื่อปรุงอาหารที่เป็นแฟรนไชส์ของร้านอาหารชื่อดัง สร้างเป็นอาชีพหรือเป็นรายได้เสริมได้

🔹แล้ว Cloud Kitchen ล่ะ แตกต่างจาก Node Kitchen ยังไง🔹

แนวคิดหลัก ๆ จะคล้ายๆ กันครับ แต่จะแตกต่างเรื่องการลงทุนในจุดต่าง ๆ ที่ทำเป็นครัวปรุงอาหาร และรูปแบบการเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

"Cloud Kitchen" จะทำเสมือน Hub หรือพูดง่าย ๆ คือ ศูนย์อาหารที่ร้านค้าอาหารแบรนด์ต่าง ๆ ไปรวมอยู่ที่ ๆ เดียวกัน ถูกสร้างไว้ในพื้นที่ที่เจ้าของระบบไปสร้างตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อย่นระยะทางในการจัดส่ง และแก้ปัญหาคอขวดที่เกิดจากยอดคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ไปออกันที่ร้านอาหารตามแบรนด์ต่าง ๆ

โดย "Cloud Kitchen" จะมีต้นทุนต่อสถานที่สูงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาที่ดิน และต้นทุนของสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมาเป็น Hub รวมทั้งต้นทุนในการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นอีกด้วย

ส่วน "Node Kitchen" จะเป็นการกระจายครัวออกเป็นส่วนเล็ก ๆ โดย

ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปจะมีการใช้ครัวภายในบ้านสำหรับปรุงอาหารส่งหรือในระบบเรียกว่า “ครัวปิด”

และเปิดเป็นร้านที่มีหน้าร้านขายเหมือนร้านขายอาหารทั่วไป หรือเรียกว่า “ครัวเปิด”

โดยครัวที่เป็น Node จะถูกตรวจสอบและทำการปรับปรุงให้เข้าหลักเกณฑ์ความสะอาดและความปลอดภัยก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็น Node

นอกนั้น ระบบโดยทั่วไปจะมีความคล้ายกันทั้งสองแบบ

แต่ในระยะยาว ครัวที่เป็นลักษณะ Node จะถูกกระจายออกไปครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยระบบจะลงทุนน้อยกว่า เนื่องจากใช้ทุนของผู้ที่ต้องการทำเป็น Node นั่นเอง

การที่ถูกทำให้กระจายออกเป็น Node แบบนี้ จะทำให้ลดระยะทางและค่าใช้จ่ายในการส่งอาหาร มีโอกาสเข้าใกล้ต้นทุนที่แท้จริงเข้าใกล้ 0 บาทมาก เหมือนมีร้านอาหารที่ชื่อดังอยู่หน้าปากซอย หรืออาจจะใกล้เพียงอยู่ข้างบ้านของผู้บริโภคเลยครับ

บางคนอาจจะสงสัยว่า แล้วมันต่างอะไรกับแฟรนไชส์อย่าง ชายสี่หมี่เกี๊ยว หรือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนายฮังเพ้ง

ผมจะขอตอบว่า ต่างกันตรงที่ คุณอาจจะมีชายสี่หมี่เกีียว หรือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนายฮังเพ้ง ในครัวของบ้านคุณเอง เพราะคุณก็สามารถเป็น Node ได้นะครับ

โดยการพัฒนาระบบที่เป็นแกนหลักของเครือข่ายนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 เฟส ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ได้แก่

เฟสที่ 1 (ระหว่างปี พ.ศ. 2561-ต้นปี พ.ศ. 2563)

🔸ออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการที่บริหารเครือข่ายที่เป็นแกนหลักของระบบ

🔸พัฒนา Web App หน้าร้าน ระบบออเดอร์ ระบบบริหารหลังร้าน

🔸พัฒนา App ที่ทำหน้าที่เป็นหน้าออเดอร์สำหรับลูกค้า ใช้งานบน Smartphone และ Tablet

🔸พัฒนา App ที่ทำหน้าที่บริหารหลังร้าน ใช้งานบน Smartphone และ Tablet

🔸ทดสอบระบบกับผู้ประกอบการร้านอาหารหลักที่เป็นแบรนด์นำร่อง จำนวน 3 แบรนด์ โดยทำการช่วยปรับแต่งระบบบริหารร้านให้เข้ากับรูปแบบและวิธีการบริหารของผู้ประกอบการร้านอาหารหลักทั้ง 3 แบรนด์ และทำการโปรโมทแฟรนไชส์เพื่อขยาย Node แบบครัวปิด และครัวเปิด ให้ได้อย่างน้อย 10 Nodes

🔸ส่งเสริมให้ผู้ประกอบนำร่อง ทั้ง 3 แบรนด์ ทำการโปรโมทการใช้งานระบบนี้ให้แก่ลูกค้าตัวเอง ผ่านโปสเตอร์ที่ใส่ไปในถุงห่อกล่องบรรจุอาหารหรือพิมพ์ลงบนกล่องบรรจุอาหาร

เฟสที่ 2 (ภายในปี พ.ศ. 2563)

หลังจากการพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งหมดเสร็จแล้ว และมีการเริ่มนำไปใช้กับผู้ประกอบการร้านอาหารหลัก 3 แบรนด์ที่ใช้เป็นแบรนด์นำร่องไปแล้ว 3 เดือน

หลังจากนั้นจะมีการทำประชาสัมพันธ์ โดยให้ฝ่ายการตลาดเข้าหาผู้ประกอบการร้านอาหารหลัก เพื่อแนะนำพวกเขาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ผ่านเครือข่ายนี้

โดยเข้าไปให้ความรู้ และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อขยายจากธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการขยายสาขาด้วยทุนของตัวเองมาเป็นรูปแบบแฟรนไชส์แบบ Node

และช่วยเหลือในเชิงการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ด้วย

โดยตั้งเป้าไว้ที่ 100 แบรนด์หลัก ซึ่งครอบคลุมรายการอาหารให้ได้ประมาณ 200 รายการ และนำแบรนด์เหล่านี้ไปนำเสนอขายแฟรนไชส์ตาม Node ที่มีอยู่ในเครือข่ายนี้ และทยอยสร้าง Node ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ให้มีจำนวนครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมด

ตอนนี้โครงการกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาไปแล้ว 72% ในเฟสแรก

ถ้าเพื่อน ๆ เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจและอยากสนับสนุน

โปรดติดต่อผมได้ โดยผ่าน

line id: sloth_holmes

ขอบคุณครับ

นายเฉื่อย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
memo
น่าสนใจมากค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ เจ๋ง อะ
วันนี้ เวลา 00:57
1
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ😊
วันนี้ เวลา 01:11
1
"ไอ้ม่อย"
น่าสนใจครับ
21 พ.ค. เวลา 18:41
1
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ😊
26 พ.ค. เวลา 04:52
Good Stories | ทุกอย่างมีเวลาของมัน
คิดถึงพี่เฉื่อยน๊าาาา
21 พ.ค. เวลา 09:35
🔺นก ไดโนสคูล
พี่เฉื่อยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 😊
20 พ.ค. เวลา 07:45
JT@BarracudaStocks
ขอบคุณนะครับ เป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่เกิดขึ้นได้จริง อยากทราบว่าหลักเกณฑ์ความสะอาดของ node kitchen ก่อนได้รับสิทธินั้น มีหน่วยงานที่ควบคุมอีกทีหนึ่ง หรือ เป็นการตัดสินของเจ้าของ node ครับ
3 เม.ย. เวลา 13:31
1
Sloth Holmes
ขอบคุณที่ให้สนใจกับแนวคิดนี้นะครับ ตามแนวคิดที่วางไว้ จะมีฝ่ายตรวจสอบครัวที่มาเป็น node ครับ หรือถ้าไม่สะดวกที่จะปรับปรุงครัวหรือไม่มีครัวในที่พัก ก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือก คือ ครัวที่มีคนปรับปรุงขึ้นเพื่อแบ่งให้ใช้ครับ (sharing kitchen) โดยจะมีการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ที่จำหน่ายอาหารออกไประหว่างเชฟที่เป็น node และเจ้าของครัวที่แชร์ให้ใช้ครับ
26 พ.ค. เวลา 04:58
ดูหนังกัน
เหมือนกับการซื้อแฟรนไชส์ แต่ใช้สถานที่คือบ้านและครัวตัวเองไปเลย แต่ได้สูตรกับวัตถุดิบมาใช่มั้ยคะ ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแบบแฟรนไชส์ทั่วไปใช่ไหมคะ พี่เฉื่อย
1 เม.ย. เวลา 05:44
1
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีวี่แววของการสนับสนุนจากที่ไหนเลยครับ ความหวังผมก็เริ่มริบหรี่ลง
1 เม.ย. เวลา 06:05
1
ดูหนังกัน
✌🏻✌🏻🧡💜❤️ขอให้มีเข้ามาในเร็ววันค่ะ
1 เม.ย. เวลา 06:07
1
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ😊
1 เม.ย. เวลา 06:07
1
mrZembe
ไอเดียนี้ผมสนใจครับ และส่วนตัวผมคิดว่ามันคืออนาคตของระบบร้านอาหาร ยิ่งโควิดมาก็ยิ่งเร่งให้ Food Delivery Services โตเร็วและจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าไปอย่างมาก ส่วนตัวผมเปิดร้านอาหารและกำลังมีแนวคิดและจะเปลี่ยนการทำร้านอาหารแบบเปิดมาเป็นแบบปิดอย่างเต็มรูปแบบในเร็ววันนี้ด้วยครับ เพราะผมดูจากยอดการ Delivery ของร้าน ก่อนวิกฤตินี้มีมากกว่า 50%แล้ว และฐานลูกค้าส่วนนี้ดูจะขยายมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย ...ดูเพิ่มเติม
31 มี.ค. เวลา 11:04
3
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ😊 ตอนนี้ผมกำลังหาผู้ประกอบการร้านอาหารมาเป็นร้านนำร่องของโครงการครับ ถ้าสนใจที่จะเข้าร่วมระบบในช่วงการพัฒนาและทดสอบนี้ รบกวนติดต่อได้ตาม line id : sloth_holmes นะครับ
31 มี.ค. เวลา 11:09
2
mrZembe
สนใจครับ แต่ปัญหาคือที่ร้านยังไม่ได้จะทำร้านสาขาน่ะครับ
1 เม.ย. เวลา 04:26
Sloth Holmes
เรื่องร้านสาขา หรือ node ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าพร้อมจะเปิดเมื่อไหร่ ตรงนี้ระบบไม่ได้บังคับครับ ระบบถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้รองรับผู้ประกอบการเมื่อต้องการขยาย node ครับ
1 เม.ย. เวลา 04:30
Pinky Girl
สู้ๆค่ะพี่เฉื่อย น่าสนใจมากๆ
31 มี.ค. เวลา 07:44
1
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ😊
31 มี.ค. เวลา 07:45
1
กระเรียนน้อย
ขอบคุณที่นำโปรเจ็คมาแชร์ให้ทราบนะคะ ถ้าน้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะรีบมา บอกนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะพี่เฉื่อย 😊❤️
31 มี.ค. เวลา 07:05
1
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ😊
31 มี.ค. เวลา 07:16
🍀หมอยาท่าBD🍀
เป็นไปได้สูงครับ
31 มี.ค. เวลา 03:07
1
Sloth Holmes
ขอบคุณครับ 😊
31 มี.ค. เวลา 03:13
1