เหรียญสวย
🐲 "🐲 "🐲 " "ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น​
ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น”🐲 "🐲 "🐲 "
ความเข้าใจของคนเรานั้น มักจะเคยเห็นเวลาไปฟังพระสวดมนต์ บนตาลปัตร มักจะมีข้อความสี่ประโยคนี้...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ใครคือเเมวอ้วน
มาติดตามค่ะ
3 เม.ย. 2020 เวลา 14:23
แพทย์ไทยติดดิน
ยินดีครับ
3 เม.ย. 2020 เวลา 14:49