โพสต์


😷
สรุปข้อเสนอ ธุรกิจที่จะเปิดได้ แบ่งเป็น 4 สี ห่างกัน 14 วัน เสนอ ครม. พรุ่งนี้ (เป็นข้อเสนอเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมประเภทร้านของแต่ละสีตามมาอีกครั้ง)
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้