ข้อความนี้ไม่จริงนะครับ
ทาง Facebook ได้มีการแจกอิโมจิใหม่ให้กับผู้ขอรับ
- ทำแบบนี้เพื่อส่งข้อมูลให้ทาง Facebook ทราบว่าคุณต้องการเปิดใช้งานอิโมจิใหม่
- อาจล่าช้า เนื่องจากมี Traffic การใช้งานเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจาก COVID-19
ที่บอกให้ก็อปนั้นก็อปนี้มาโพตแล้วจะขึ้นอีโม(น้องห่วงใย)ไม่จริงครับพีมาร์คทำให้แน่ครับ ช้าหน่อยแต่มาแน่
-
ความคิดเห็น
ฐาปนดรีม
ยังไม่เหมือนกันค่ะ
30 เม.ย. 2020 เวลา 11:33
30 เม.ย. 2020 เวลา 03:49
30 เม.ย. 2020 เวลา 03:26