มาเตรียมพร้อม รับฟังหลักการและทักษะการเป็นผู้นำที่จะนำตนเอง และนำทีมสู่ New Normalในหัวข้อ “ห่วงใย Inspired - Leadership in the New Normal" โดย คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ CEO, PacRim Group.
สามารถเข้าไปดูย้อนหลัง และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://bit.ly/2zaRtWs
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้