โพสต์

although ใช้คู่กับ but ถูกไหม?
ถ้าหมายถึงในแง่ของการเชื่อม 2 ประโยคย่อยเข้าด้วยกันแล้ว ใช้ although กับ but ด้วยกันไม่ถูกต้องค่ะ ผิดกฏไวยากรณ์ในเรื่องการเชื่อมประโยคค่ะ
หลักในการสร้างประโยคความซ้อนมีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ "ในการเชื่อมประโยคย่อย 2 ประโยคเข้าด้วยกัน เราใช้คำเชื่อมแค่ตัวเดียว" ค่ะ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง ไม่ใช้ but กับ although คู่กัน สำหรับการเชื่อมประโยคย่อยแค่ 2 ประโยค
ตัวอย่างเช่น
Although the traffic was bad, he still arrived on time.(แบบนี้ถูก เพราะใช้ เฉพาะ although)
The traffic was bad, but he still arrived on time. (แบบนี้ถูก เพราะใช้ เฉพาะ but)
Although the traffic was bad, but he still arrived on time.
(แบบนี้ผิด เพราะใช้ทั้ง although และ but คู่กัน กลายเป็นใช้คำเชื่อม 2 ตัวเพื่อเชื่อมประโยคย่อย 2 ประโยค ผิดหลักการเชื่อมค่ะ เราจะใช้คำเชื่อม 2 ตัวเชื่อมประโยคย่อย 3 ประโยคค่ะ) ***พูดถึงเฉพาะขอบข่ายการเชื่อมประโยคย่อย (clause) นะคะ ไม่ได้รวมถึงการเชื่อม คำ และ กลุ่มคำ ค่ะ
นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถใช้คำว่า though หรือ even though แทน although ได้ค่ะ เนื่องจากมีความหมายเหมือนกัน และเป็นคำเชื่อมประเภทเดียวกัน
ในการเขียนประโยคโดยใช้ although, though, หรือ even though สามารถเขียนได้ 2 แบบหลักๆดังนี้
แบบที่ 1: Although+ประโยคย่อยที่ 1, ประโยคย่อยที่ 2 .
เช่น Although winter is on its way, the weather is getting hotter every day.
Even though AI may replace majority of human workforce in the future, some creative tasks still need to be completed by human.
แบบที่ 2: ประโยคย่อยที่ 2 although + ประโยคย่อยที่ 1.
เช่น The weather is getting hotter every day although the winter is on its way.
Some creative tasks still need to be completed by human even though AI may replace majority of human workforce in the future.
ลองหัดใช้ดูนะคะ หวังว่าจะช่วยใช้การเขียนประโยคของหลายๆคนง่ายขึ้น
ใครอยากศึกษาให้ลึกขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เตียมตัวสอบด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษ แนะนำให้หาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมเรื่อง "การสร้างประโยคความซ้อน (Complex Sentence)" โดยใช้ "Subordinating Conjunction" ค่ะ
เช่นเคยค่ะ Please leave comments below. ติชม ได้เสมอ อยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคอมเม้นท์ ไว้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจัดให้
ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาค่ะ
Thank you for a great picture from www.pixels.com
ความคิดเห็น

Green House

แวะมาติดตามจ้า ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ
19 ก.ค. เวลา 10:14

เล่าง่าย

มีสาระดีดีทุกวันครับ
10 มิ.ย. เวลา 14:14
1

บทสรุปฉบับ แฮม แฮม

เป็นประโยชน์มากเลยครับเพจนี้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ
9 มิ.ย. เวลา 14:49
1