เบาหวานในคุณแม่ตั้งครรภ์
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ เบาหวานประเภทหนึ่งที่พบระหว่างการตั้งครรภ์ พบได้บ่อยในกลุ่มคุณแม่ที่มีความเสี่ยง เช่น อายุมาก อ้วน มีประวัติคลอดทารกหนักเกิน 4,000 กรัม มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือมีประวัติทารกเสียชีวิตในครรภ์ มักเกิดในช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ เป็นภาวะจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ทั้งในมารดาและทารก
การที่คุณแม่ตระหนักในความเสี่ยงของตัวเอง ในโอกาสที่จะเกิดเป็นเบาหวานในระหว่างการตั้งครรภ์ สามารถป้องกันโดยการที่จะฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆ ซึ่งจะทำให้รักษา และป้องกัน ดูแลได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้คุณแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงดี
สอบถามเพิ่มเติม หรือปรึกษาแพทย์ ได้ที่ คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โทร. 076-361-888 ต่อ 3328
เรียนรู้เพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=JZ0q9m4l61I
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้