เอกลักษณ์ภาษาของชาวสิงคโปร์
สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักอ่านทุกคน มากันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะยังอยู่ใน ASEAN ดินแดนความหลากหลายบนแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่มีใครไม่รู้จักประเทศที่มีสัญลักษณ์ Merlion สิงคโปร์นั่นเอง
วันนี้ผู้เขียนมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังจากสื่อต่างๆมาบ้างแล้ว
ภาษาของประเทศนี้มีเสน่ห์และความพิเศษกว่าประเทศอื่นๆใน ASEAN นั่นก็คือภาษาที่มีการหยิบยืมผสมปะปนกับภาษาท้องถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับชาวสิงคโปร์ ที่รู้จักกันในชื่อ ภาษา Singlish คือ คำว่า Singaporean และ English กลายเป็นภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์นั่นเองครับ
มาเรียนรู้ภาษาทางการของประเทศนี้กันก่อนเลย ภาษาของชาวสิงคโปร์มี 4 ภาษา ได้แก่
1.ภาษาอังกฤษที่มีคนใช้มากที่สุด
2.ภาษาจีนเป็นภาษาของคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ
3.ภาษาทมิฬคือภาษาของชาวทมิฬอินเดีย และสุดท้าย
4.ภาษามลายูซึ่งเป็นคนกลุ่มดั้งเดิมก่อนจะมาเป็นสิงคโปร์ปัจจุบัน
ภาษา Singlish เป็นสำเนียงการพูดที่มีการผสมระหว่างภาษาจีนกลางหรือจีนแมนดารินกับภาษามลายู ตามหลักแล้วภาษานี้จะไม่ได้ใช้แบบตรงตามไวยากรณ์ นักท่องเที่ยวอย่างเราคงไม่ต้องมาผวงเรื่องไวยากรณ์ให้มากมายหรอกนะครับ แต่มันก็อาจจะสับสนในประโยคที่เขาใช้บ้าง เพราะอาจไม่คุ้นภาษาอังกฤษแบบคนสิงคโปร์
มีคำบางคำที่เป็นความพิเศษอีกอย่างนั่นคือคำว่า "สามารถ" หรือ "Can" ในภาษาอังกฤษ ชาวสิงคโปร์จะพูดว่า Can lah (แคนละห์) ซึ่งคำว่า Lah เป็นคำเน้นประโยคในภาษามลายู
แต่คำว่า Can ก็ยังมีใช้หลากหลาย มีการผสมภาษาจีนฮกเกี้ยนอีกด้วย เช่น
Can lah = ได้ครับ/ค่ะ, ได้อยู่แล้ว
Can leh = ได้ครับ/ค่ะ, ได้แน่นอน
Can lor = ฉันก็คิดเช่นนั้น
Can hah? = ได้แน่หรอ?
Can meh = คุณแน่ใจหรอว่าได้?
Can bo = ได้ไหม?
Can can = ได้แน่นอนอยู่แล้ว
Can liao = ได้แล้ว
-คนมลายูในสิงคโปร์เหมือนกับคนมาเลเซียทั่วไปที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร
-ภาษาจีนกลางพูดในกลุ่มชาวจีน แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีการใช้ภาษาอังกฤษปะปนกันอยู่
-ส่วนภาษาทมิฬพูดในกลุ่มชาวทมิฬอินเดียที่มีเอกลักษณ์ความเป็นอินเดียสูง
ความเป็นสิงคโปร์ที่มีเชื้อชาติหลากหลาย มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว จนสร้างเอกลักษณ์ด้านภาษาของชาติที่เป็นที่รู้จักว่า Singlish เป็นภาษาของชาติสิงคโปร์ไปแล้ว และสร้างความเจริญร่วมกันระหว่างคนในชาติ ตามชื่อเพลงชาติของสิงคโปร์ที่เป็นภาษามลายูว่า "Majulah Singapura" สิงคโปร์จงเจริญ"
เยี่ยมชม
https://cities.trueid.net/article/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-trueidintrend_182376

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
พงศ์เล่าเรื่อง
เคยไปดูเมอไลออนแต่ไม่เห็นสวยแบบนี้เลย
29 ก.ย. 2020 เวลา 11:12
I-AM
ติดตามค่ะ เผื่อมีโอกาสได้ไปบ้าง
28 ก.ย. 2020 เวลา 11:31
Choty Story
ถ้ามีโอกาสได้ไปจะดีมากเลยย ติดตามกันนะคะ
23 ก.ย. 2020 เวลา 11:09