โพสต์


เกาะเสม็ดในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด อยู่ในเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดระยอง มีพื้นที่บนเกาะ 5.17 ตารางกิโลเมตร
ห่างจากชายฝัง 6.5 กิโลเมตร โดยลักษณะของเกาะ จะแคบและยาว. ในแนวเหนือใต้ ยาวประมาณ 6.8 กิโลเมตร มีความกว้างที่สุด 2.5 กิโลเมตรทางทิศ
เกาะเสม็ด มีชายหาดที่เม็ดทรายขาวละเอียดใส เมื่อกระทบกับแสงแดงแล้วจะดูเหมือนกับแสงที่สะทอนกับแก้ว สวยงาม ทอดยาวออกไปหลาย กิโลเมตร
และด้วยความสวยงามของชายหาดนี้เอง จึงทำให้ สุนทรภู่ กวีเอกของไทย ในช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์ เกิดความประทับใจ จึงได้ใช้ความสวยงามของเกาะเสม็ดนี้ ไปเป็นสถานที่อยู่ในนิทานเรื่องพระอภัยมณีย์ โดยให้ชื่อว่าเกาะแก้วพิสดาร ซึงเป็นที่อยู่ของนางยักย์ ผีเสื้อสมุทร และนางเงือกมารดาผู้ กำเหนิด สุดสาคร ตัวละครเอกของเรื่อง
 
การเดินมาเที่ยวที่เกาะเสม็ด ก็มาได้ง่ายๆครับ
ถ้าเดินทางมาจาก กรุงเทพมีทั้งรถตู้โดยสาร สาธารณะ มาลงที่ท่าเรือบ้านเพและนั่งเรือข้ามฝังมาที่เกาะ
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้