มั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข
ความมั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข บังเกิดจากเหตุ
ที่บุคคล ทำไว้
ธรรมทั้งหลาย ล้วนใหลมาแต่เหตุ
คนจะรวย
ปัจจุบัน มหาเศรษฐีในอเมริกา จำนวนมาก
ผ่องถ่ายทรัพย์สิน ไปเป็นมูลนิธิ ทำประโยชน์
ให้กับมนุษย์ชาติ ทั่วโลก
จริยา ของมหาเศรษฐีเหล่านี้ มิใช่พึ่งทำแบบนี้
ในปัจจุบันชาติเท่านั้น
.
ลัทธิศาสนา ที่บุคคลนับถือ
มิได้ กีดกัน การเป็นมหาเศรษฐี
เป็นเหตุเก่า ของบุคคลผู้นั้นทำไว้
ดั่งพุทธภาษิต
" สิริ โภคา นะ มาสะโย "
แปลได้ว่า สิริ เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์
.
การได้เกิดอาศัยในมงคลประเทศ เป็นมงคลสูงสุด
มงคลประเทศ
การเกิดและอาศัย ในมงคลประเทศ
ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล
มีทรัพยากรสมบูรณ์ ไม่ฝืดเคือง
มีนักปราชญ์ มีสิ่งมงคล ฯลฯ
เป็นมงคลอันสูงสุด
.
การได้ไปเกิดมงคลประเทศ
ด้วยกำลังกุศลเก่าของตน ทำไว้
ทำไว้ ที่ไหน
ทำ และเก็บไว้ที่ใจ ของบุคคลนั่นเอง
.
ปุจฉา : รู้ได้อย่างไร ใครทำกุศล มากน้อย
.
วิสัชนา : ดูได้จาก จริยาในปัจจุบัน
จากภาษิตที่ว่า คนดี ทำดีได้ง่าย ทำชั่วได้ยาก
.
ปุจฉา : งั้นคนไม่ดี ก็เป็นมหาเศรษฐีไม่ได้
.
วิสัชนา : คนไม่ดีในปัจจุบันชาติ เป็นมหาเศรษฐีได้
ด้วยกำลังกรรมฝ่ายกุศล ส่งผล
แสงสว่างใจ
ใจ
ใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน บรรดาขันธ์ห้า
ใจ อยู่ใน สังขารขันธ์
สังขาร มี3
_ กายสังขาร คือ ลมหายใจเข้าออก
_ วจีสังขาร คือ คำพูด (มีการปรุงแต่ง แล้วเป็นคำพูด)
_ มโนสังขาร คือความคิดความอ่าน(ธรรมารมณ์)
.
ใจ มีรูป มีลักษณะเป็นรูปร่างไหม
ในตำรา จากหลายแหล่ง
บอกเพียง ใจเป็นธาตุ
และมี พุทธภาษิตที่ว่า
" จิตตัง ปภัสสรัง "
.
ใจ จึงเป็นธาตุ และปลดปล่อยแสงสว่างได้
จิตตัง ปภัสสรัง จิต มีลักษณะปลดปล่อยแสงสว่าง
กุศล
กุศล มีทางมา 10 วิธี
ที่เรียกกันว่า บุญกิริยาวัตถุ 10
กุศล บรรจุไว้ที่ ดวงจิตของบุคคล
กุศลมาก บรรจุไว้บ่อย บรรจุไว้นาน
จิตดวงนั้น ก็มีขนาดใหญ่
เหมือนถัง/แทงค์ บรรจุน้ำฝน
.
เมื่อดวงจิตใหญ่
แสงสว่างใจ ก็สว่างมาก
บุคคลจำนวนมาก เคยให้การสงเคราะห์ มนุษย์ สัตว์
ในอดีตชาติ นับอเนกอนันต์
เมื่อได้เข้าใกล้ บุคคลจำพวกนี้
จะทำให้ ใจชุ่มชื่น สุขใจ อย่างประหลาด
ด้วยพลังแสงใจ
จากคนมีบุญหนัก นั่นเอง
.
มอเตอร์ไซค์ฮ่าง
ประมาณปี พุทธศักราช2544
มอเตอร์ไซค์ฮ่าง
เป็นเพลงแจ้งเกิด เป็นพลุแตก
พรรณา ถึงทุกข์คุณครูที่ถูกแฟนทิ้ง
เพราะทรัพย์สิน มีเพียง มอเตอร์ไซค์ฮ่าง
.
ไม่ทราบว่าเป็นอิทธิพลของเพลงนี้หรือไม่
รัฐบาล ก็เริ่มมีโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพครู
เพิ่มรายได้คุณครู
แต่ ต้องมีเปเปอร์ (เป็นกระบุง) แลกเปลี่ยน
ในโครงการเพิ่มวิทยะฐานะ(อาจารย์ 3)
.
ในปีพุทธศักราช 2552-2553
เมื่อโครงการ เริ่มอนุมัติ
และให้คุณครู ทั้งสพฐ. หรือของ มหาดไทย
(ครูโรงเรียนเทศบาล)
เข้าร่วมโครงการได้
ก็มี คณะครู จังหวัดชายขอบ ทับลาน เขาใหญ่
มาถาม
" ทำอย่างไร ถึงจะผ่าน(สอบผ่าน)อาจารย์ 3 "
.
ก็ถาม พวกเขากลับ
ต้องทำอะไรบ้าง
พวกเขาก็แจกแจง รายละเอียดให้ฟัง
เมื่อเปเปอร์ผ่าน
ก็ต้องสอบสัมภาษณ์ด้วย
.
ในกลุ่ม เขตสพฐ. นั้น
มี คุณครูบางท่าน ทำเปเปอร์ ยังไม่เสร็จ
เกิดความเครียด เส้นเลือดในสมองแตก
ต้องนอนโรงพยาบาล
.
พอ ถูกทวงถามบ่อย
คน รับคำถามไว้ ก็เป็นกังวลไปกับพวกเขาด้วย
ก็นึก แล้วฉันจะไปถามใครต่อ เหอๆ
คณะคุณครูก็ ทำเปเปอร์ ไม่หยุด
.
.
วันหนึ่ง
หลังจาก ทำกรรมฐานเสร็จ ดึกสงัด
มี สุภาพสตรี รูปกายงดงาม
มาปรากฏตรงหน้า
" ท่าน มีความกังวลอันใด เราช่วยท่านได้" นางเอ่ยขึ้น
โดยไม่ต้องถามและไม่มีการโอภาปราศรัย
.
" ก็ เอ่อ
มีคณะครู บ้านนอก อยู่ชายขอบ
เขาต้องการทราบ
เรื่อง วิทยะฐานะที่ทำกันอยู่
ทำอย่างไรถึงจะ สอบผ่าน "
.
นางฟังจบ
แย้มนิดๆ
" ได้สิ ทำไม่ยาก
เมื่อสอบผ่านแล้ว เราขอให้
ให้ พิมพ์ ธรรมะ หัวข้อ
บุญกิริยาวัตถุ 10 เผยแพร่ เป็นธรรมทาน
พวกเรา ก็จะมีส่วนในธรรมทาน ครั้งนี้ด้วย"
.
" ขอบคุณ ท่านมากขอรับ
เอ่อ อยากทราบ แม่นางมาจากไหน "
ถามนาง ด้วยสงสัย
.
" เราอยู่ วังจันทร์เกษม "
นางตอบ ส่งสายตาหยาดเยิ้ม
และเดินจากไป ไม่ถึง 30 วิ
ร่าง ก็หายไป
.
.
เมื่อ คณะคุณครูมาพบ คราวถัดมา
จึงแจ้งข่าว
ที่พวกเขา ต้องการให้ทราบ
พวกคุณครู คณะนั้น ที่ทำอาจารย์3
และ ส่งตามกำหนด
.
บางท่าน มีการผ่าเล่ม แก้ไขเปเปอร์
บางท่าน ไม่ต้องแก้ไขแต่อย่างใด
เปเปอร์ ผ่าน
สัมภาษณ์ ผ่านทุกคน
เรียกว่า ผ่านยกโรงเรียน เป็นที่น่าอัศจรรย์
.
และ ได้มีการพิมพ์
ธรรมะ หัวข้อ บุญกิริยาวัตถุ10
เผยแพร่ เป็นธรรมทาน ในเวลาถัดมา
ตามที่รับปาก กับสตรีลึกลับไว้
.
บทส่งท้าย
บทความนี้ เขียนตามคำขอ
(เพื่อการบันเทิง)
ขอให้ทุกท่านที่อ่าน ประสบความสำเร็จในชีวิต
ปรารถนาสิ่งใด ให้สำเร็จ
10 กรกฎาคม 2563
16:12 น.
ความคิดเห็น
Indy man
สาธุ... ขอบคุณครับพี่ควร
10 ก.ค. 2020 เวลา 15:03
CHAOS SiVILAI
สาธุครับ คุณอินดี้
10 ก.ค. 2020 เวลา 15:54
10 ก.ค. 2020 เวลา 13:13
CHAOS SiVILAI
สาธุครับ
10 ก.ค. 2020 เวลา 15:55
10 ก.ค. 2020 เวลา 11:58
CHAOS SiVILAI
สาธุครับ
10 ก.ค. 2020 เวลา 15:55