โพสต์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน 7 ราย
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/2 จำนวน 7 คน 8 ตำแหน่ง "ดอน" ควบรองนายกฯ "สุพัฒนพงษ์" รองนายกฯควบรมว.พลังงาน "ปรีดี" รมว.คลัง "นฤมล" รมช.แรงงานตามโผ
เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น
อ่านเพิ่มเติม
https://www.nationtv.tv/main/content/378788953/?ams=
ความคิดเห็น

246259

ในที่สุด นายกก็เป็นนักการเมืองธรรมดา
6 ส.ค. เวลา 13:53
1

เที่ยวไปให้รู้

ขอบพระคุณการอัปเดตบ้านเมืองด้วยนะคะ
6 ส.ค. เวลา 11:17
1