โพสต์

Re-invest 01/2020
เก็บเล็กผสมน้อยไปกับ
> Infrastructure Fund = IF
> Real Estate Investment Trust = REIT
> Property Fund = PF
1 หุ้น เราก็เก็บ 🤣 ประสาคนเบี้ยบางหอยบาง
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้