การออม VS การลงทุน
การออม VS การลงทุน
การออมและการลงทุน
ทั้งสองอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเงินส่วนบุคคล
แต่มีบทบาทที่แตกต่างกันมากในการสร้างความมั่งคั่ง
นอกจากจะต่างกันในเรื่องความหมายแล้ว
ความเสี่ยงและโอกาสในการรับผลตอบแทนยังแตกต่างกันอีกด้วย
การออม หรือ Saving หมายถึงการเก็บเงิน
เช่น
เก็บไว้ใช้ในอนาคต
เก็บไว้เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
เก็บไว้เพื่อความปลอดภัย
ส่วนใหญ่ที่ออมเงินก็คือเพื่อไม่ให้เงินเก็บสูญหายหรือลดจำนวนลง
อาจจะเป็นสะสมทีละเล็กทีละน้อย
ดังนั้นเราจึงต้องมองหาวิธีเก็บเงินที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดปลอดภัยที่สุด
สำหรับวิธีการออมเงินที่รู้จักกันดีก็คือการฝากเงินไว้ในบัญชีสะสมทรัพย์ตามธนาคาร
การลงทุน หรือ Investment หมายถึงการเพิ่มค่าของเงิน
วิธีการเพิ่มค่าของเงินที่เรามีอยู่แล้วด้วยวิธีการต่างๆ
โดยที่เรายอมแลกกับความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มขึ้น
กับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ดังนั้นความหมายของการลงทุนคือการที่เราเอาเงินไปแลกกับความเสี่ยง
แล้วถ้าเรารู้ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน
เราก็มีสิทธิ์ได้เงินปันผลตอบแทนที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน
ถ้าเราอยากจะฝึกลงทุนฝึกวินัยในตัวเอง
ผมเองก็อยากจะแนะนำให้ลองฝึกดูตามนี้
แต่ละขั้นจะเพิ่มความเสี่ยงที่มากขึ้น
1ฝากเงินแบบประจำในธนาคารก็ถือเป็นเรื่องการลงทุน
เพราะเราเลือกที่จะรับความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่อง
2ออมหุ้น หรือที่เรียกกันว่า DCA อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
เพราะเงินต้นก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงถ้าเราขาดทุนจากการที่ราคาหุ้นลดลง
จะสรุปให้ฟังตามนี้
ลงทุนมักจะมาพร้อมความเสี่ยง
การที่เราออมเงินหมายความว่าเราต้องการใช้เงินจำนวนนั้นในระยะสั้น
อยากใช้เงินจำนวนนั้นภายใน 1 ถึง 3 ปี
ความเสี่ยงต่อการออมแทบจะเหมือนกับเป็น 0 แต่อย่าลืมเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเงินต้น มีการคุ้มครองและรับประกันว่าจะได้เงินคืนเต็มจำนวน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน 2.6% ต่อปี
การลงทุนควรที่จะเป็นในระยะยาว
ระยะยาวในที่นี้อาจจะหมายถึง 3-5 ปี
ส่วนใหญ่แล้วคำว่าลงทุนมักจะมาพร้อมความเสี่ยง
เงินต้นที่เราลงไปก็จะสูญหายหรือไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นได้
ผลตอบแทนที่ควรจะได้ของการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมากอยู่ที่ประมาณ 5- 7% ต่อปี
#อย่าให้ใครมาบอกว่าเราทำไม่ได้นะครับและจำไว้ว่าชีวิตนี้กูลิขิตขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ
ติดตาม HEALTHY ENTREPRENEUR ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Blockdit:
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้