NONGFU บริษัทน้ำดื่ม ใหญ่สุดในประเทศจีน ที่ทำให้เจ้าของ รวยเป็นรองเพียงแจ็กหม่า
.
ลงทุนแมน ORIGINALS รายการรูปแบบใหม่ ที่จะเล่าเรื่องธุรกิจเชิงลึก ให้เข้าใจแบบง่ายๆ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้