13 ต.ค 2563
ผมดีใจที่ได้เกิดและเติบโต
ในแผ่นดินของมหาราชพระองค์นี้ครับ
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา
ขึ้นชื่อว่าโลกแล้ว
ไม่มีสิ่งใด หลีกหนีพ้น
...ผมว่าอาจไม่ใช่ทั้งหมด
ความดี
การทำความดี
ความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
การทำประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่น
สามารถจะทะลุข้อจำกัดนั้นออกมาได้
และอยู่เหนือกฏธรรมชาติ
เพราะมันจะถูกบันทึก
และกล่าวขานไปตราบนานเท่านาน
สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในวันนี้คือ...
เป็นลูกที่ดีของพ่อ
นำคำสอนของพ่อมาคิดและประยุกต์ใช้กับตนเอง เมื่อตนเองทำได้สำเร็จแล้ว
ก็ไปทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
และที่สำคัญที่สุดคือ
การถ่ายทอดเรื่องราวของพ่อ
ให้กับลูกๆ หลานๆ เหลนๆ โหลนๆ
สืบต่อๆไป
ให้สิ่งที่พ่อทำ
เอาชนะ
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา ให้จงได้
ผมดีใจที่ได้เกิดและเติบโต
ในแผ่นดินของมหาราชพระองค์นี้ครับ
ความคิดเห็น
16 ต.ค. 2020 เวลา 00:18
DATA พาเพลิน
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
16 ต.ค. 2020 เวลา 00:54
พี่ข้าว🌾
ดีใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่๙🙏
13 ต.ค. 2020 เวลา 06:32
DATA พาเพลิน
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
13 ต.ค. 2020 เวลา 06:57
13 ต.ค. 2020 เวลา 02:47
DATA พาเพลิน
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
13 ต.ค. 2020 เวลา 02:48