เมล็ดราชพฤกษ์ของไทยกำลังจะไปสู่อวกาศ! ด้วยจรวด Falcon-9 ของ SpaceX พร้อมภารกิจ SpaceX Crew-1
โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) ทำโครงงานวิทยาศาสตร์อวกาศ "ปลูกโหระพาอวกาศ" เพื่อเปรียบเทียบผลการปลูกระหว่างบนพื้นโลกกับบนอวกาศ
รับชมการถ่ายทอดสดปล่อยจรวด Falcon-9 ทาง Facebook Live เพจ NSTDA-สวทช.
วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 07.49 น. เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่: https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/ahis
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้