คบกับอเมริกาแล้วมีประโยชน์ในแง่ของส่งออกครับ
Exclusive Thailand Export : รายการสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐมากที่สุดมีอะไรบ้างโดย พื้นฐานการลงทุนหมูน้อยออมเงิน
ความสัมพันธ์ทางการค้าของไทยและสหรัฐนั้น หากจะกล่าวโดยสรุปคือทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีมาตลอด และประเทศเราควรให้ความสำคัญกับสหรัฐเป็นอย่างมาก เพ...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้