เมื่อเราสื่อสารกัน
👨🏻สื่อสารกับผู้ชาย
อย่าลืมดูศักดิ์ศรีของเขา
สื่อสารกับผู้หญิง
อย่าลืมดูอารมณ์ของเขา
👩🏼 สื่อสารกับผู้บังคับบัญชา
อย่าลืมดูตำแหน่งของเขา
สื่อสารกับผู้สูงอายุ
อย่าลืมดูเกียรติยศของเขา
👦🏻สื่อสารกับวัยรุ่น
อย่าลืมดู
ความตรงไปตรงมาของเขา
สื่อสารกับเด็ก
อย่าลืมดู
ความไร้เดียงสาของเขา
🧠 หากเราไม่รู้จักปรับท่าที
คิดว่าตัวเราเก่ง
ก็จะเจอแต่กำแพง
การใช้ชีวิตในสังคม
ต้องรู้จักประนีประนอม
โอนอ่อนผ่อนตาม
แต่ต้องไม่อ่อนแอ....
แหล่งอ้างอิง: นุสนธิ์บุคส์
#คำคมคนมีตังค์
ความคิดเห็น
IOU
ใช้ภาษามือดีกว่าครับป๋ม รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
24 พ.ย. 2020 เวลา 07:51
storyคนอยากเล่า
ติดตามค่ะ
23 พ.ย. 2020 เวลา 06:44
คำคมคนมีตังค์
ขอบพระคุณครับ
24 พ.ย. 2020 เวลา 01:17
พงศ์เล่าเรื่อง
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็รักร้อยครั้ง
23 พ.ย. 2020 เวลา 02:57
คำคมคนมีตังค์
ใช่เลยครับ
24 พ.ย. 2020 เวลา 01:17