เก็บมาไว้ฟัง
ซาเล้งมาจอดที่บ้าน 2 คัน
คันแรกมาจาก เพจต้นทางคุณตอย “ มากกว่างานเขียน” โดยรับไม้ต่อมาจากพี่ชัช เพจ “ หัวเราะให้
กับชีวิต 55”...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
เฉิดฉาย
อย่าฟังบ่อยนะพี่ชัช เดี๋ยวพี่ชัชร้องเพี้ยนตามหนู 55
26 พ.ย. 2020 เวลา 07:49
หัวเราะให้กับชีวิต 555
เวลาเหงาเข้ามาฟังเหมือนมีน้องเฉิดฉายอยู่ใกล้พี่ชัช ช่วยให้หายเหงาได้
26 พ.ย. 2020 เวลา 12:21