จากบะหมี่ซองเล็กๆสามารถสร้างประเทศที่ยากกลายมาเป็นประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจสูงได้อย่างไร?
1
Google
ภาพที่ชาวโลกรวมถึงคนไทยรับรู้จนชินตาจากประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะแอฟริกากลางลงไป นั่นคือความอดอยาก ผิวดำ พุงโร ขาลีป หน้าตอบ ฯลฯ ที่มาจากภาวะการขาดสารอาหาร ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ตามข่าวที่ออกตามสื่อต่างชาติให้เราได้รับชม หรือแม้แต่คนไทยที่ไปทำข่าวที่นั่น
ไนจีเรียเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้แตกต่างจากสภาพนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศอดอยาก มีแหล่งอาหารน้อยมาก อายุเฉลี่ยของคนในประเทศนี้ในขณะนั้นเพียง 40 กว่าปีเท่านั้นเอง ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่มากของประเทศ เพราะขาดคนที่มีคุณภาพที่จะนำพาประเทศไปต่อได้
2
ที่ตั้งประเทศไนจีเรีย
ในวันหนึ่งชาวไนจีเรี่ยนที่มาทำงานที่อินโดนีเซีย เห็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขายที่นั่น แว๊ปแรกก็เกิดความคิดขึ้นมาทันทีว่า บะหมี่ซองเล็กๆนี้น่าจะเป็นแหล่งอาหารพลังงานที่สามารถแก้ปัญหาความอดอยากของคนในประเทศเขาได้อย่างแน่นอน เพราะยังไงก็เป็นสารอาหารที่มีคุณภาพดีกว่าที่คนในประเทศเขาใช้อยู่ในทุกวันนี้
แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นที่จะนำสินค้าตัวนี้ไปจำหน่ายให้คนในประเทศไนจีเรีย นั่นก็เพราะตั้งแต่มีประเทศนี้เกิดขึ้นมา ผู้คนไม่เคยได้สัมผัสกับสินค้าชนิดนี้มาก่อนเลย บะหมี่เป็นวัฒนธรรมการบริโภคของทางฝั่งเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นต้นตำหรับ การที่จะนำเข้ามาจำหน่ายมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับการยอมรับ เพราะเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคที่มีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว
Google
แต่ด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่เขาต้องการให้คนในประเทศของเขาพ้นจากความอดอยาก สามารถเข้าถึงอาหารได้เพราะมีราคาที่ถูก เขาจึงได้มองหาวิธีการที่จะทำให้คนไนจีเรี่ยนได้บริโภค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีราคาถูกกว่าแหล่งอาหารอื่นๆในประเทศเขา
เขาจึงได้เริ่มนำสินค้าเข้าไปขายโดยการนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย จากที่ไม่เคยมีเมนูอาหารที่เป็นเส้นหมี่มาก่อนและที่สำคัญคือคนไนจีเรี่ยนไม่เคยรู้จักสินค้านี้มาก่อน การให้ความรู้กับสิ่งที่ได้รับจากบะหมี่ซองเล็กๆนี้จึงเกิดขึ้น
1
การนำเข้า 2 ตู้แรกเขาได้นำมาแจกจ่ายให้ชาวไนจีเรี่ยนได้ลองก่อน พร้อมกับการสร้างการรับรู้สิ่งที่จะได้รับ ประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น
1
YouTube
แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนในประเทศเขาเข้าถึงแหล่งอาหารที่สำคัญนี้ เขาต้องสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้โดยการลงทุนของเขา และหลังจากนั้นชาวไนจีเรี่ยนก็ได้เขาถึงแหล่งอาหาร ลดภาวะความอดอยากได้มาก การจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ
เขาจึงได้เปิดโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห่งแรกของประเทศในอีกไม่กี่ปีต่อมา แต่ด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างในประเทศของเขา ปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ แรงงานไม่มีฝีมือ เขาก็จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสอนคนเหล่านั้นในประเทศเพื่อรองรับการจ้างงานที่มีเกือบหมื่นอัตราหมุนเวียนมาทำงานในโรงงานของเขา
Google
ด้วยการนำเข้าที่ต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตจำนวนมาก เพื่อให้ต้นทุนลดลงมีวัตถุดิบรองรับความต้องการได้ เขาก็ได้ทำฟาร์มเพื่อผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงาน ทำให้เกิดการจ้างงานอีกจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นมาหมุนเวียนในประเทศเขา
แต่นั่นยังไม่หมด เพราะด้วยความต้องการสูงขึ้น มีการนำเข้าและส่งออกจำนวนมาก สารณูประโภคพื้นฐานไม่เพียงพอจากภาครัฐ เขาจึงได้สร้างท่าเรือน้ำลึกเพื่อมารองรับการนำเข้าส่งออกด้วย
ปัจจุบัน บริษัท ดำเนินกิจการโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาโดยมีรายได้มากกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในฐานะแบรนด์ที่มีผู้ซื้อมากที่สุดอันดับ 8 ของโลกจากการสำรวจของ Kantar Worldpanel
สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศได้อย่างมหาศาล เพราะมีภาคธุรกิจส่วนอื่นมาประกอบอีกมากมาย อาทิ การจ้างงาน แหล่งผลิตวัตถุดิบ ธุรกิจร้านค้าจัดจำหน่าย ธุรกิจการขนส่ง การศึกษา และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงเป็นอีกแหล่งอาหารพลังงานที่สำคัญและมีความเสถียรกว่าข้าว ถั่ว มันเทศและขนมปังที่ชาวไนจีเรี่ยนบริโภคมาตลอด
ธุรกิจบะหมี่กึงสำเร็จรูปเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างการใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของไนจีเรีย หลังจาก 16 ปีของการปกครองโดยทหารสิ้นสุดลงในปี 2542 ระหว่างปี 2542 ถึง 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไนจีเรียเติบโตขึ้น 431 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่มีอีกเหตุผลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความนิยมอย่างบ้าคลั่งของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ นั่นก็คือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของไนจีเรีย ประเทศนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าในรอบ 50 ปี เป็นอัตราการเติบโตจากการศึกษาของสหประชาชาติ ที่เชื่อว่าจะทำให้ไนจีเรียกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกภายในปี 2593 แซงหน้าอินโดนีเซีย เป็นรองเพียงจีนและอินเดียเท่านั้น
เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยวิสัยทัศน์ “ต้องการให้ชาวไนจีเรี่ยนพ้นจากความอดอยาก” ที่เกิดขึ้นจากบะหมี่ซองเดียวไม่เพียงทำให้คนในชาติพ้นจากความอดอยากเท่านั้นยังสร้างเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตจนก้าวมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของทวีปรองมาจากประเทสแอฟริกาใต้ได้อีกด้วย
เรื่องนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อะไรก็เป็นไปได้แม้ว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้
“ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเราใหญ่พอ”
ข้อมูลมุมมองการตลาดที่ทันสมัยจากประสบการณ์จริง อ่านได้ใน Blockdit ยุคใหม่การตลาดของไทย
สามารถติดตามข้อมูลแนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ได้ที่
Instagram: Modernizationmarketing (ยุคใหม่การตลาดของไทย)
Face Book Page: Thailand Modern Marketing
YouTube Channel: Modernization marketing (ยุคใหม่การตลาดของไทย)
สนใจการทำตลาดสุขภาพที่มีการรับรองจากเอกสารทางการแพทย์แล้ว
ติดต่อได้ที่
Facebook Page: โรคเบาหวานเป็นได้ก็หายได้
ความคิดเห็น
PUPAN ทำอาหารกินกับปู
สุดยอดเลยวิสัยทัศน์และมุมมองของเขา😊
14 ธ.ค. 2020 เวลา 02:57
ยุคใหม่การตลาดของไทย
ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์เขาเหมือนกันครับ
14 ธ.ค. 2020 เวลา 03:08
WanWan Daily
จัดว่าดีเลยนะครับ
8 ธ.ค. 2020 เวลา 16:16
8 ธ.ค. 2020 เวลา 17:14
1 ธ.ค. 2020 เวลา 03:17
ยุคใหม่การตลาดของไทย
ผมก็ชื่นชมวิสัยทัศน์เขาเหมือนกันครับ
1 ธ.ค. 2020 เวลา 03:44