__________________________________
Ep. 2
PhysicalAsset สร้างความมั่นคง ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
เปิดเผยข้อมูลผังเมืองกรุงเทพฯใหม่
กับโอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตที่ไม่ควรพลาด
__________________________________
ข้อมูลเชิงลึกแบบเข้าใจง่าย
กับเทคนิคการคำนวณอัตราค่าเช่าและผลตอบแทน สำหรับตลาดอสังหาฯ
ในเขต กทม.และปริมณฑล
โดยผู้เชี่ยวชาญ
__________________________________
พิเศษ ลงทะเบียนรับโผค่าเช่าคอนโดแบบเจาะลึกแต่ละเขตที่แม้แต่ Developer ยังต้องอ่าน!
ห้ามพลาด! โซนไหนจะเป็นทำเลทองในอนาคต
ลงทะเบียนและรับชม คลิก >>> https://kkpbank.com/riHzB
__________________________________
#KKP #KKPFocusForum
#เทคนิคการคำนวณอัตราค่าเช่า #ผู้ประกอบการอสังหา #PrimeArea #นกัพัฒนาโครงการ #PropertyBusiness #นักพัฒนาที่ดิน #REIT #NewCBD #RentalYield
#KKPFocusForum #กลยุทธ์การลงทุน2โลก #PhysicalAsset #FinancialAsset #AssetAllocation #เข้าถึงความมั่งคั่ง #เอาชนะความผันผวน #Investment
#PrivateBank #นักลงทุนอาชีพ #เกียรตินาคินภัทร #PhilosophyOfWealth #KKP #BestGlobalPrivateBank #FinancialPlanning #AssetAllocationAdvice #KiatnakinPhatra@Blockdit #OptimiseYourOpportunities #OccupancyRate
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้