ภูมิแผ่นดิน รากแห่งความศรัทธา
วันนี้กระผมอ่านพระบรมราโชวาท และดูคลิปเก่าๆ กระผมเห็นความศรัทธาของชายผู้หนึ่งในคลิปนั้น
..
กระผมตั้งคำถามว่า ทำไมคนๆหนึ่งจึงศรัทธาอีกคนได้ขนาดนี้ หากจะถูกให้ล้างสมองให้ศร...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
เรื่องเล่าจากดาวนี้
เป็นคลิปที่ยอดเยี่ยม และงดงามมาก ๆ เลยนะคะ 🤗
28 พ.ย. 2020 เวลา 13:48