ควันหลงซาเล้ง 90 หยิบเอาเพลงรักข้างเดียวมาอีก อันนี้ของป๋าชรัส
ทั้งรู้ก็รัก
"รู้ รู้ เธอนั้นมีเจ้าของ มองชั้นได้แต่มอง" 😂😂
"รู้ รู้ เราต้องห้ามใจ หยุดใจรักเธอ สุดเจ็บใจ เราต้องแพ้พ่ายปล่อยใจรักเธอ" 😀🎵🎵🎵
ความคิดเห็น
เจเจ้มีสาระ
เพราะมากค่า
2 ธ.ค. 2020 เวลา 03:04
2 ธ.ค. 2020 เวลา 03:34
เฉา ฉะ
😊😊😊
1 ธ.ค. 2020 เวลา 08:54
1 ธ.ค. 2020 เวลา 07:29
สถานีต่อไป 'ความสุข'
เอาภาพมาฝากครับ
1 ธ.ค. 2020 เวลา 07:35