•สถานศึกษาน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก•
โรงเรียนเป็นที่ที่ให้ความรู้
ได้เจอคุณครูผู้น่ารัก
ได้เจอกับนักเรียนที่สดใส ร่าเริง
ได้เจอธรรมชาติที่บริสุทธิ์
ความรู้ที่ดี มีได้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน
การเรียนในห้องเรียน ก็ดีนะ
ได้เจอเพื่อน
ได้เจอครู
ได้แลกเปลี่ยน
ได้พี่น้อง
ได้มีสังคม
ได้พูดคุย
มีแต่ได้กับได้
#ขอบคุณความรู้สึกดีดี
#ขอบคุณสถานที่
#ขอบคุณสิ่งแวดล้อม
#ขอบคุณโอกาส
#แล้วเจอกัน
#KHEM
#มาเพิ่มจุดพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกัน
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้