•น้ำเต้าหู้ในถ้วย•
ขณะน้ำเต้าหู้ยังใส่ถ้วย
แล้วเหตุไฉน
เราจึงไม่ใส่ใจสิ่งรอบตัว
การใส่ใจสิ่งรอบตัวสำคัญนะ
เพราะอะไรนะหรือ
เพราะสิ่งรอบตัวทำให้เรามีความสุข
แล้วมองอย่างไรให้มีสุขล่ะ
ง่าย ๆ เลย
เราลองฝึกที่จะสังเกต
หรือ มองข้อดีของสิ่งรอบ ๆ ตัว
#ทุกอย่างมีดี
#อยู่ที่เรามองล้วน ๆ
#KHEM
#มาเพิ่มจุดพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกัน
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้