NAV คืออะไร บอกอะไร และไม่บอกอะไร
บอกความถูกแพง หรือบอกว่ากองทุนนั้นดีไหม สามารถบอกได้แบบนั้นรึเปล่า หรือไว้บอกอะไร ไปตามอ่านกันได้ในโพสนี้เลยคะ
NAV หรือ Net Asset Value ก็คือ ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งคิดมาจาก ทรัพย์สินทั้งหมดของของกองทุน และเงินผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนได้รับ หักด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สิน ก็จะออกมาเป็นค่า NAV
ส่วน "มูลค่าต่อหนึ่งหน่วยลงทุน" ที่เราดูกัน เวลาจะซื้อหรือขายกองทุนนั้น จะนำค่า NAV มาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
เช่น กองทุนรวมหุ้น มูลค่า NAV ก็จะคิดมาจากราคาปิดของหุ้นที่กองถืออยู่ ที่เราเรียก mark to market และมูลค่าทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุน หักค่าใช้จ่าย และหนี้สินของกองทุน
ดังนั้นค่า NAV ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วยลงทุนที่ถูกประกาศให้เรารู้นั้น จะเป็นมูลค่าที่คำนวณได้จากราคาตลาดของทรัพย์สินในวันก่อนหน้าที่ประกาศ เช่น มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศวันที่ 29/10/2563 จะเป็นราคาของวันที่ 28/10/2563
ดังนั้นถ้าเราจะซื้อขายกองทุนรวมนั้นๆ เราจะทราบว่า ได้ราคาเท่าไหร่ก็ตอนราคาตอนสิ้นวันแล้ว
เช่น เราจะซื้อกองทุนรวมปิติทวีทรัพย์ วันที่ 29/10/2563 เปิดเข้าไปดูกองทุนนี้ตอนเช้า เห็น ราคา NAV ต่อหน่วยอยู่ที่ 11 บาท เราสั่งซื้อไป ไม่ได้หมายความว่า เราจะซื้อได้ที่ราคานี้นะ จะต้องรอเป็นราคาตอนสิ้นวันในวันนั้น
ข้อสังเกตุอีกสักเล็กน้อย เราจะเห็นว่าราคาซื้อ หรือราคาที่เราจะขายคืนหน่วยลงทุนได้ จะไม่เท่ากับ NAV ต่อหน่วย เพราะจะมีเรื่องค่าธรรมเนียมซื้อขายด้วย ค่าธรรมเนียมซื้อขายจะถูกรวมอยู่ในราคาซื้อ ราคาขายหน่วยลงทุนนั้นไว้ด้วย
การดูการเปลี่ยนแปลงของ NAV จะเทียบกับเมื่ออดีตที่ผ่านมาของกองทุนรวมนั้นๆ ซึ่งจะทำให้รู้ว่ากองทุนนั้นบริหารแล้ว เราได้กำไร/ขาดทุน เท่าไหร่ เพราะผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนรวมนั้น ก็จะเป็นเรื่อง capital gain (ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน) และเงินปันผล
ซื้อกองทุนที่ NAV ต่อหน่วยน้อย จะได้ซื้อได้จำนวนหน่วยเยอะๆ จะดีกว่า??
มาดูตัวอย่างกันว่า ทำไม NAV ต่อหน่วยไม่ได้บอกความถูกแพง หรือบอกว่ากองทุนที่ NAV ต่ำกว่าจะดีกว่า
มานะมีเงิน 20,000 บ. ลงทุนในกองทุนรวม A และ B อย่างละ 20,000 บ. เท่ากัน
มานะซื้อกองทุนรวมหุ้น A ที่ตอนนั้นมูลค่าหน่วยลงทุน คือ 40 บ. มานะก็จะซื้อได้ทั้งหมด 500 หน่วย
ถ้ามานะซื้อกองทุนรวมหุ้น B ที่ตอนนั้นมูลค่าหน่วยลงทุน 10 บ. มานะก็จะซื้อได้ทั้งหมด 2,000 หน่วย
สมมติให้กองทุนรวมหุ้นทั้ง 2 กองนี้ ทำผลงานในปีนั้นได้ 11% เท่ากัน ถูกหักค่าธรรมเนียม TER (total expense ratio) เท่ากัน คือ 1% ต่อปี เหลือผลตอบแทนที่ทำได้ที่มาถึงผู้ถือหน่วยลงทุน คือ 10%
(ค่าธรรมเนียม TER จะเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ ค่าการจัดการกองทุนรวม ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าโฆษณาต่างๆ และอื่นๆ ของกองทุนรวม ซึ่งจะเขียนไว้เป็น % ต่อปี และมีการนำมาหักเฉลี่ยเป็นรายวัน)
ซึ่งจะเห็นว่า ถ้าทั้ง 2 กองทำผลตอบแทนได้เท่ากัน หักค่าใช้จ่ายเท่ากัน เมื่อคิดออกมาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมดก็เท่ากัน คือ 22,000 บ. ถึงแม้จำนวนหน่วยจะต่างกันก็ตาม เพราะ NAV นั้นไว้ใช้ดูเปรียบเทียบกับกองตัวเองในอดีตเท่านั้น ไม่ได้ไว้เปรียบเทียบถูก/แพง ระหว่างกองทุน
ดังนั้นการลงทุนกองทุนรวม เราไม่ได้เลือกกองทุนกองนั้นน่าสนใจ จากมูลค่าต่อหนึ่งหน่วยลงทุนเท่าไหร่ แต่ที่ควรสนใจ และไว้เทียบระหว่างกองทุน คือ เรื่องของค่าธรรมเนียม และผลตอบแทนนะ
#NAV
#มูลค่าหน่วยลงทุน
#ราคาต่อหนึ่งหน่วยลงทุน
#กองทุนรวม
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้