🎉ตอนนี้เราอาจเหนื่อยกับสิ่งที่เราทำอยู่ แต่สักวัน เมื่อเรามองย้อนกลับไป
เราจะภูมิใจและยิ้มให้สิ่งที่ได้ทำ
😱ถ้าไม่มีความเหนื่อยในวันนั้น
อาจไม่มีเราในวันนี้
ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด
ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ
ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ
ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ
แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง
เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้ได้
เพราะเราทำด้วยความเมตตา
เราได้ทำความดีให้โลกได้เห็น
อย่าทุกข์ด้วยถ้อยคำ ที่หยาบคสยของคนอื่น
#STYLE NK
คำคมกำลังใจ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้