• 🇷🇺 สรุปแล้วในตอนนี้
รัสเซียเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการ?
นี่น่าจะเป็นหนึ่งในคำถาม ที่มีใครหลาย ๆ คนสงสัยกันอยู่ กับคำถามที่ว่าในปัจจุบันนี้ ประเทศรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ปกครองแบบประชาธิปไตย หรือปกครองแบบเผด็จการกันแน่
สำหรับคำตอบของข้อสงสัยนี้ ได้มีนักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์หลายคน ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซียอยู่หลากหลายแบบด้วยกัน
credit : US news
บ้างก็ว่ารัสเซียเป็นเผด็จการ นับตั้งแต่ที่ปูตินได้เป็นประธานาธิบดีในสมัยที่ 2 ในปี 2011 บ้างก็ว่ารัสเซียใช้ระบบการปกครองแบบลูกผสม (ประชาธิปไตย+เผด็จการ) และบ้างก็ว่า รัสเซียเป็นประชาธิปไตย "แบบปลอม"
หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 รัสเซียได้เริ่มดำเนินนโยบายปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศ แต่สุดท้าย รัสเซียก็กลับเข้าสู่ความเป็นเผด็จการ โดยเฉพาะในยุคสมัยของประธานาธิบดีปูติน
credit : The Atlantic
โดยสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ว่า รัสเซียอาจจะยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริง ๆ ก็คือการจัดอันดับในเรื่องของเสรีภาพในการทำสื่อ ซึ่งพบว่ารัสเซียมีเสรีภาพของสื่อรั้งเป็นอันดับท้าย ๆ ของโลก (ต่ำกว่าประเทศอย่าง อิรักรวมไปถึงซูดาน)
2
ซึ่งเรื่องของเสรีภาพสื่อนี้เอง ที่แสดงให้เห็นว่า ทางการของรัสเซีย เข้มงวดและควบคุมสื่อภายในประเทศตัวเองมากน้อยแค่ไหน
และอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยไม่สามารถยั่งยืนในรัสเซียได้ อาจจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของรัสเซียภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในช่วงต้นทศวรรษที่ 90
ในขณะนั้น ชาวรัสเซียจำนวนมากมีมุมมองต่อประชาธิปไตยว่า เป็นระบบที่ล่าช้าและไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพวกเขาได้ นอกจากนี้ชาวรัสเซียที่ยึดมั่นในลัทธิชาตินิยมรัสเซีย ยังมองว่าความคิดแบบตะวันตก (รวมถึงประชาธิปไตย) เป็นสิ่งแปลกปลอมและเป็นภัยคุกคามประเทศของพวกเขา
ดังนั้นถ้าเราจะมาสรุปว่า รัสเซียเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการนั้น เราก็พอจะบอกได้ว่า รัสเซียเป็นประชาธิปไตยในเชิงของทฤษฎี เพราะในการบริหารประเทศของทางการรัสเซีย รวมไปถึงการขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดีปูติน ได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนรัสเซียอย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนการแบบประชาธิปไตย
credit : Foreign Affairs
แต่ในแง่ปฏิบัติแล้ว รัสเซียถือว่ามีความเป็นเผด็จการอยู่ เพราะประธานาธิบดีปูตินได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ ในการกำจัดศัตรูทางการเมืองและผู้ที่ต่อต้านเขา รวมไปถึงตัดสิทธิ์กลุ่มการเมืองฝ่ายค้าน เพื่อทำให้อำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของเขาแต่เพียงผู้เดียว
2
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
ณรงค์ ชื่นนิรันดร์
ผมรู้สึกชื่นชม..ปูติน..มากกว่า..ทรัมป์.. ปูติน..นิ่ง..ลึก.. ทรัมป์..โฉ่ฉ่าง..ออกอาการ..ค่อนเห็นแก่ตัว
11 ม.ค. เวลา 15:07