😱ความสุขไม่ใช่คนรักของคุณนั้น
จะ สวย หรือ หล่อ
🎉แต่คือ คนรักคุณมีความสุข
พร้อมกับรอยยิ้มที่งดงาม
💛#ความรู้สึก มันเติบโต เหมือนกับร่างกาย
ต้องการอาหาร ที่เพิ่มขึ้น
ต้องการการดูแล
ต้องการบำรุงรักษาร่างกาย
ยิ่งนาน ยิ่งต้องดูแล
ความรู้สึกยิ่งนาน ยิ่งต้องใส่ใจ💛
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้