รายละเอียดหุ้น

AAPL

Apple Inc.

หุ้น • NASDAQ • 🇺🇸

สำนักงานใหญ่ : สหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน USD

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

171.21

2.67T

28.73

0.54%

ข้อมูลโดย Financial Modeling Prep

46%
54%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด