รายละเอียดหุ้น

BA

BANGKOK AIRWAYS

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่ : ไทย

สกุลเงิน THB

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

15.60

32.76B

25.16

N/A

25%
75%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด