ความคิดเห็นบนหุ้น

BAFS

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

50

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 19 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 19.10

  • 12.18B

  • N/A

  • 1.15%

50%
50%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด