ความคิดเห็นบนหุ้น

BVG

BLUEVENTURE GROUP

40

หุ้น • MAI • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 23 ก.พ. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 4.46

  • 2.01B

  • 33.79

  • 0.90%

49%
51%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด