รายละเอียดหุ้น

COCOCO

THAI COCONUT

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่ : ไทย

สกุลเงิน THB

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

9.15

13.45B

32.94

N/A

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด