ความคิดเห็นบนหุ้น

CPALL

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

501

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 12 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 57.25

  • 514.28B

  • 24.87

  • 1.75%

3%
97%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด