ความคิดเห็นบนหุ้น

HANA

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

84

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 12 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 47.75

  • 42.28B

  • 23.39

  • 2.09%

49%
51%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด