รายละเอียดหุ้น

ILM

INDEX LIVING MALL

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่ : ไทย

สกุลเงิน THB

ราคาปิดก่อนหน้า

มูลค่าตลาด

P/E

อัตราเงินปันผล

23.50

11.86B

17.61

3.40%

50%
50%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด