ความคิดเห็นบนหุ้น

M

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

116

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:58

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 12 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 29.50

  • 27.17B

  • 15.87

  • 5.45%

41%
59%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด